Business

เปิดวันแรกมีนาคม 2564 ‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รับความช่วยเหลือ 4 เด้ง

เปิดวันแรกของเดือน มีนาคม 2564 “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)” ประเดิมรับความช่วยเหลือไปเลย 4 เด้ง

แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะมีความช่วยเหลืออีก 7 เด้ง พร้อมโอนเข้าตลอดเดือนมีนาคม 2564 โดยความช่วยเหลือเหล่านี้จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้ถือบัตรฯ ไปได้มาก

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 545กหด46หกด

ตาราง “บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” มีนาคม 2564

วันที่ 1 มีนาคม 2564

1.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถกดเงินสดได้

  • ค่ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล
  • ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน
  • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคน

2.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าทุกคน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

3.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร “เพิ่มเติม” จำนวน 500 บาท

การเพิ่มเงินซื้อสินค้าฯ 500 บาทดังกล่าว เป็นไปตาม “โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟสที่ 2” โดยจะเพิ่มวงเงินค่ารูดซื้อสินค้าให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคนจำนวน 500 บาทต่อคน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และจะจ่ายในเดือนมีนาคม 2564 เป็นเดือนสุดท้าย

4.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

เยียวยา เราชนะ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 5 มีนาคม 2564 

5. โครงการเราชนะ งวดที่ 5 โครงการเราชนะจะโอนวงเงินเข้าบัตรฯ เป็นงวดที่ 5 เพื่อเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จากนั้นโครงการเราชนะจะโอนเข้าบัตรฯ อย่างต่อเนื่องถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งการจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 675 บาทต่อคน
  • กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 700 บาทต่อคน

สำหรับวงเงินเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะสามารถนำไปรูดซื้อสินค้า บริการ และชำระค่าเช่าได้ แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสด โดยวงเงินจะสะสมอยู่ใน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และรูดใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 

6.โครงการเราชนะ งวดที่ 6 โครงการเราชนะจะโอนเงินเข้าบัตรฯ เป็นงวดที่ 6 จำนวน 675-700 บาทต่อคน

บัตรคนจน ๒๐๐๙๒๗

วันที่ 18 มีนาคม 2564 

7.ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือ บัตรคนจน ที่ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

8.ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 

9.โครงการเราชนะ งวดที่ 7 โครงการเราชนะจะโอนเงินเข้าบัตรฯ เป็นงวดที่ 7 จำนวน 675-700 บาทต่อคน

 

ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2564 

10.เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ 1.เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป, 2.มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และ 3.มี บัตรคนจน โดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2564 และสามารถกดเป็นเงินสดได้

shutterstock 1852775926

วันที่ 26 มีนาคม 2564 

11.โครงการเราชนะ งวดที่ 8 โครงการเราชนะจะโอนเงินเข้า บัตรคนจน เป็นงวดที่ 8 หรืองวดสุดท้าย จำนวน 675-700 บาทต่อคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม