ดูหนังออนไลน์
Business

โควิดระบาดรอบใหม่ สะเทือนเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้า หวังวัคซีนโควิด เปิดรับต่างชาติกระตุ้น

โควิดระบาดรอบใหม่ สะเทือนเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้า ธปท. ชี้ความไม่แน่นอนยังสูง ห่วงเอสเอ็มอี ท่องเที่ยว หวังวัคซีนโควิด เปิดรับต่างชาติ ตัวกระตุ้น

น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ เศรษฐกิจไทย มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นในช่วงสิ้นปี 2563 แต่ผลจาก โควิดระบาดรอบใหม่ ทำให้เศรษฐกิจไทยเริ่มสะดุด จึงคาดว่าในไตรมาส 1/2564 เศรษฐกิจจะปรับตัวลดลงจากที่คาดไว้ และจะค่อย ๆ ฟื้นตัว

โควิดระบาดรอบใหม่

ดังนั้น จากเดิมที่คาดว่า เศรษฐกิจไทย จะกลับมาขยายตัวในระดับก่อนโควิดได้ ในช่วงไตรมาส 3/2565 ก็คงต้องเลื่อนออกไปอีก 1 ไตรมาส

สำหรับทิศทางในระยะครึ่งหลังของปี หากไทยได้รับวัคซีนตามแผน ไม่น้อยกว่า 50% และสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยว และเที่ยวบินต่างประเทศ คาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ตามที่คาดการณ์ไว้

ทั้งนี้ แม้ว่าการระบาดระลอกใหม่ จะรุนแรงกว่ารอบแรก แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่ได้รุนแรงมาก เนื่องจาก มาตรการควบคุมไม่ได้เข้มข้นเท่าเดิม ภาครัฐสามารถควบคุมการระบาดได้เร็วกว่า และมีการออกมาตรการดูแลค่าครองชีพ กระตุ้นการใช้จ่าย มาตรการสภาพเสริมคล่อง และมาตรการภาษีลดภาระ ซึ่งช่วยลดผลกระทบไปได้มาก

อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามความเสี่ยง คุณภาพสินเชื่อ แนวโน้ม NPL ที่อาจเพิ่มขึ้นบ้าง เนื่องจากบางมาตรการดูแลหนี้ จะหมดอายุลง รวมทั้งรัฐบาลจะจัดเก็บภาษีได้น้อยลง ทำให้รายได้ลดลง ซึ่งจะมีผลต่อแรงกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการต่าง ๆ ในระยะต่อไป ทำให้มีความไม่แน่นอนเศรษฐกิจไทยอีกมาก

ขณะเดียวกัน การระบาดระลอกใหม่ ยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ที่ยังไม่ฟื้นตัวจากการระบาดรอบแรก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ภาคบริการ ก่อสร้าง ภัตตาคาร ร้านอาหาร การค้า และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนียม โรงแรม ที่เน้นตลาดต่างชาติ

ธุรกิจกลุ่มดังกล่าว อาจต้องการความช่วยเหลือ ใช้มาตรการดูแล ที่แตกต่างจากหลาย ๆ กลุ่ม ซึ่งกลุ่มนี้มีการจ้างงาน 1 ใน 3 ของการจ้างงานทั้งประเทศ การดูแลช่วยเหลือ พยุงธุรกิจ จะเป็นข้อต่อสำคัญและจะส่งต่อผลดีไปยังภาคตลาดแรงงาน

ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่า หดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยการหดตัวมาจากการผลิตหมวดปิโตรเลียม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดยานยนต์ เป็นสำคัญ

ขณะที่ภาคการท่องเที่ยว ยังหดตัวสูงต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน จากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศของไทยที่ยังมีอยู่ ประกอบกับการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศ เดินทางเข้าไทยยังมีจำนวนไม่มาก แม้ภาครัฐได้ทยอยผ่อนคลายมาตรการ จำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ไปบ้างแล้วก็ตาม

ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้า หดตัวเล็กน้อยที่ 0.3% จากระยะเดียวกันปีก่อน หากไม่รวมการส่งออกทองคำ ที่หดตัวจากผลของฐานสูงในปีก่อน มูลค่าการส่งออกขยายตัว 5.5% โดยเป็นการขยายตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ประเทศคู่ค้า

export land bridge ๒๑๐๑๒๔ e1611494000473

ปัจัยดังกล่าว ส่งผลให้การส่งออกขยายตัวได้ต่อเนื่อง ในหลายหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวดยานยนต์ และชิ้นส่วน หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า และหมวดสินค้าเกษตรแปรรูป ที่ขยายตัวเร่งขึ้น ประกอบกับ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับผลดีจากการฟื้นตัวขอ งวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลก

“การส่งออกที่ฟื้นตัวได้ต่อเนื่องในช่วงที่เกิดการระบาดระลอกใหม่ภายในประเทศ มีส่วนสำคัญที่ทำให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ไม่รุนแรงเท่าการระบาดรอบแรก ทิศทางการส่งออกจากนี้ น่าจะยังฟื้นตัวจากเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ที่โตต่อเนื่อง อาจจะดีกว่าที่คาดไว้” น.ส.ชญาวดี กล่าว

ส่วนมูลค่าการนำเข้าสินค้ากลับมาหดตัว 6.9% จากระยะเดียวกันปีก่อน หากไม่รวมการนำเข้าทองคำ ที่กลับมาขยายตัว มูลค่าการนำเข้าหดตัวสูงขึ้นเป็น 11.1% ตามการนำเข้าที่หดตัวสูงในเกือบทุกหมวดสินค้าสำคัญจากผลของฐานสูงในปีก่อน อย่างไรก็ดี หลังขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้ว การนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ในเกือบทุกหมวด

ด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอน ขยายตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยรายจ่ายประจำกลับมาขยายตัวตามการเบิกจ่าย เพื่อซื้อสินค้าและบริการ สำหรับรายจ่ายลงทุน ขยายตัวชะลอลง ตามการเบิกจ่ายของรัฐบาลกลาง ขณะที่การเบิกจ่ายลงทุน ของรัฐวิสาหกิจ กลับมาขยายตัวได้

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้น จากราคาอาหารสดที่ปรับลดลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ด้านตลาดแรงงานปรับตัวแย่ลง จากผลของการระบาดระลอกใหม่

ส่วนหนึ่งสะท้อนจาก จำนวนผู้ขอรับสิทธิว่างงานใหม่ ในระบบประกันสังคมที่สูงขึ้น สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเล็กน้อย ใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยดุลการค้าเกินดุลลดลง จากการนำเข้าทองคำที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ดุลบริการ รายได้ และเงินโอนขาดดุลลดลงจากเดือนก่อน

อ่านข่าวเพิ่มเติม