Business

ปลูกกัญชา 6 ต้น เริ่มแล้ววันนี้ ประเดิม ‘โนนมาลัยโมเดล’ บุรีรัมย์


ปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล บุรีรัมย์ นำร่องแห่งแรก สร้างเศรษฐกิจชุมชน เผย 251 รพ.สต. 2,510 ครัวเรือน ใน 46 จังหวัด ร่วมโครงการ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข ร่วมเปิดงาน “ปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล” โดยมอบต้นกล้ากัญชาสายพันธุ์หางกระรอก ที่เป็นสายพันธุ์พื้นเมือง จ.สกลนคร แก่ชาวบ้าน ต.หินเหล็กไฟ ที่รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน 7 ครัวเรือนที่ได้รับอนุญาตในการปลูกกัญชา

ปลูกกัญชา 6 ต้น

นายอนุทินกล่าวว่า รัฐบาลได้เดินหน้านโยบาย กัญชาทางการแพทย์ ให้เป็นพืชสมุนไพร นำมาใช้ทางการแพทย์และสุขภาพ และผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจ รื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก การผลิตอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ จะนำบางส่วนของกัญชามาแปรรูปเป็นสินค้าจำหน่าย เปิดโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยกำหนดการดำเนินงานที่รัดกุม ไม่ให้เกิดผลกระทบทางสังคม และแก้ไขกฎหมายเพื่อให้คนไทย ผู้ป่วย หมอพื้นบ้านใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งให้รัฐสภาพิจารณาแก้ไข

2 7

สำหรับโมเดลการปลูกกัญชา 6 ต้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จะมอบต้นกล้ากัญชา ให้แก่วิสาหกิจชุมชน ซึ่งจดทะเบียนกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลูกครัวเรือนละ 6 ต้น ส่งช่อดอกและเมล็ดให้โรงพยาบาล ในพื้นที่ที่มีแพทย์แผนไทย นำไปผลิตเป็นยาปรุงเฉพาะราย สำหรับจ่ายผู้ป่วยในชุมชน

นอกจากนี้ จำนวนการปลูกกัญชา สามารถเพิ่มขึ้นได้ หากมีผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชาในชุมชนจำนวนมาก ส่วนอื่นๆ ของกัญชาที่ได้รับการปลดล็อก ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด เช่น ใบ ราก ลำต้น กิ่งก้าน สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อจำหน่าย เช่น ยาหม่อง สบู่ แชมพู เป็นต้น

4 3

ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อบรมวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยให้มีรายได้เข้าสู่ชุมชน มี รพ.สต.โนนมาลัย จ.บุรีรัมย์ เป็นต้นแบบดำเนินการแห่งแรก และจะขยายไปทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ เบื้องต้น มี รพ.สต. 251 แห่งใน 46 จังหวัด เข้าร่วมโครงการ รวม 2,510 ครัวเรือน คิดเป็นการปลูกกัญชาทั้งหมด 15,060 ต้น

การปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล ถือเป็นการเปิดประวัติศาสตร์ เป็นจุดเริ่มต้น ที่ประชาชนจะปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทางสุขภาพ และแปรรูปสินค้าจำหน่ายสร้างรายได้ โดยจะต้องรวมเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำร่วมกับหน่วยงานรัฐ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และจะกระจายโมเดลนี้ ไปทั่วทุกแห่ง ในประเทศไทยต่อไป

พร้อมกันนี้ นายอนุทินได้ประชุมมอบนโยบายแก่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ทุกเขตสุขภาพ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยเน้นย้ำให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่วิสาหกิจชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมนโยบาย กัญชาทางการแพทย์และการปลูกกัญชา 6 ต้น ระดับครัวเรือน

3 6

ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบ การปลูกกัญชา เพื่อใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วย แบบประคับประคอง ใน รพ.สต.โนนมาลัย

ในการทำงาน จะร่วมกับ สถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลคูเมือง และ รพ.สต.โนนมาลัย เพื่อให้เกิดการเข้าถึง กัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัย

พร้อมกันนี้ คาดว่า ผลการดำเนินการ ตามแผนการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ปี 2564 จะส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ที่ถูกกฎหมาย มีมาตรฐาน ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน ในการดูแลสุขภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม