Business

ฉลุย! ครม. ไฟเขียว BTS ขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้า ‘เมืองทองธานี’


ฉลุย! ครม. ไฟเขียว BTS สร้างส่วนต่อขยาย “รถไฟฟ้าสายสีชมพู” เข้า “เมืองทองธานี” วงเงิน 4.2 พันล้าน คาดเปิดวิ่งเดือน ก.ย. 67

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (9 ก.พ.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน การออกแบบ และการก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง โครงการ รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี กรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี

รถไฟฟ้าสายสีชมพู ครม.

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี เป็นข้อเสนอของบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนหลัก

แนวเส้นทางส่วนต่อขยายมีระยะทาง 3 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นบนถนนแจ้งวัฒนะเชื่อมต่อกับสถานีศรีรัช (PK-10) ของโครงการส่วนหลัก ก่อนเลี้ยวขวาวิ่งเข้าสู่พื้นที่เมืองทองธานีไปตามถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 39 ขนานกับทางพิเศษ (ทางด่วน) อุดรรัถยา ผ่านวงเวียนเมืองทองธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานี MT-01 และวิ่งต่อเนื่องไปยังจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทะเลสาบเมืองทองธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานี MT-02

การก่อสร้าง รถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย จะใช้ระยะเวลา 37 เดือน และสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนกันยายน 2567 กรอบวงเงินลงทุน 4,230 ล้านบาท มีผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) 12.9% ผลตอบแทนด้านการเงิน (FIRR) 7.1% ประมาณการผู้โดยสาร ณ ปีที่เปิดให้บริการ 13,785 คน-เที่ยวต่อวัน

โดยหลังจากที่การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนแล้วเสร็จ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะเจ้าของโครงการ จะดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ และการขอใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบให้ผู้รับสัมปทานดำเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายตามแผนงานต่อไป

99176

สำหรับสาระสำคัญของการแก้ไขสัญญา รถไฟฟ้าสายสีชมพู ระหว่าง รฟม. และ NBM ประกอบด้วย ประเด็นเรื่องการปรับปรุงรูปแบบสถานีศรีรัช NBM ยอมรับในการดำเนินการก่อสร้างสถานีศรีรัช รวมทั้งส่วนปรับปรุงและรับผิดชอบค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงงานทั้งหมด

ประเด็นเรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ รฟม. ตามสัญญาร่วมลงทุน ทาง NBM ยังคงชำระค่าตอบแทนให้แก่ รฟม. ตามสัญญาโครงการส่วนหลัก และจะชำระผลตอบแทนเพิ่มเติมกรณีโครงการส่วนหลักและส่วนต่อขยายให้แก่ รฟม. โดยอ้างอิงปริมาณผู้โดยสารในสัญญาโครงการส่วนหลัก

ประเด็นอัตราค่าโดยสารและการปรับอัตราค่าโดยสาร ทาง NBM ยอมรับการกำหนดอัตราค่าโดยสาร และการปรับอัตราค่าโดยสารของโครงการส่วนต่อขยายให้สอดคล้องตามหลักการในสัญญาโครงการส่วนหลัก

ส่วนประเด็นเรื่องการดำเนินโครงการส่วนต่อขยาย จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาโครงการ รถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนหลัก ทาง NBM ยอมรับให้คงระยะเวลาดำเนินโครงการส่วนหลักในระยะที่ 1 และ 2 ตามสัญญาโครงการส่วนหลัก ถึงแม้จะมีการก่อสร้างของโครงการส่วนต่อขยาย

ประเด็นเรื่องการให้ รฟม. มีส่วนแบ่งผลตอบแทนจากการเชื่อมต่อกับอาคารและพื้นที่ของเมืองทองธานี NBM จะดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก รฟม. ก่อน และสิทธิในรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ รวมถึงการเชื่อมต่อเป็นไปตามสัญญาส่วนหลัก

ประเด็นผู้รับสัมปทาน มีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการดำเนินโครงการส่วนต่อขยาย ทาง NBM จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จากการดำเนินโครงการส่วนต่อขยาย

รายงานข่าวเปิดเผยว่า NBM ผู้รับสัมปทาน รถไฟฟ้าสายสีชมพู เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง 3 บริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ถือหุ้นในสัดส่วน 75%, บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC สัดส่วน 15% และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH สัดส่วน 10%

อ่านข่าวเพิ่มเติม