ดูหนังออนไลน์
Business

เช็คด่วนปรับใหม่! ผู้ประกันตนมาตรา 33 เปิดลงทะเบียน 21 ก.พ.-7 มี.ค. ใช้สิทธิซื้อสินค้าได้เมื่อไหร่

เรารักกัน.com  ชัดเจน! เปิดเผยไทม์ไลน์ “ม.33 เรารักกัน” เริ่มลงทะเบียน ผ่าน  www. ม.33 เรารักกัน.com ตรวจสิทธิ ตั้งแต่ 21 ก.พ.- 7 มี.ค.นี้   

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงผู้ประกันตนมาตรา 33  โครงการ “ม.33 เรารักกัน” ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับให้ช่วยดูแลพี่น้องแรงงานจากผลกระทบโควิด-19 รวมทั้งนายจ้างผู้ประกอบการให้เหมือนคนในครอบครัว แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย และได้สั่งการให้กระทรวงแรงงาน หารือกับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อหาแนวทางการในการเพิ่มการเยียวยาแก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 ให้เท่าเทียมกับกลุ่มอื่น ๆ ที่รัฐได้ช่วยเหลือไปแล้ว เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รัฐบาลจึงเยียวยารายละ 4,000 บาท

 

เรารักกัน.com

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 2. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33  3. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ 4. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท

นายสุชาติ กล่าวว่าล่าสุดได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทย ได้ยืนยันระยะเวลาการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ มาแล้ว โดยกำหนดไทม์ไลน์ ดังนี้

ม.33

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. ม.33 เรารักกัน.com และตรวจสอบการได้รับสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ -7 มีนาคม 2564

2. ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง วันที่ 8-14 มีนาคม 2564

3. กดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอพพลิเคชั่น”เป๋าตัง”วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564

4. ได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” 1,000 บาท ในวันที่ 22 และ 29 มีนาคม และวันที่ 5 และ 12 เมษายน 2564

5. เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการ เราชนะ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

ทั้ง คาดว่า จะมีผู้ประกันตน มาตรา 33 เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ จำนวน 9.27 ล้านคน ใช้วงเงินทั้งสิ้นประมาณ 37,100 ล้านบาท

เรารักกัน.com

ก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ได้ระบุหลักเกณฑ์ที่จะจ่ายเงินเยียวจะการจ่ายเงินเยียวยาประชาชน ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 สัญชาติไทยเท่านั้น และไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)  ประมาณ 9.2 ล้านคน จะได้รับคนละ 4,000 บาท จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และไม่จ่ายเงินสด พร้อมไทม์ไลน์และเงื่อนไข การลงทะเบียน ดังนี้

  • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
  • วันที่ 16 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ลงทะเบียน โครงการ ม.33 เรารักกัน ผ่านเว็บไซต์ www. ม33 เรารักกัน.com  และตรวจสอบการได้สิทธิ
  • วันที่ 1 – 7 มีนาคม 2564 ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลและคัดกรองผู้ไดรับสิทธิ
  • วันที่ 8 -14 มีนาคม 2564 ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองกดยืนยันรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
  • วันที่ 15 มีนาคม 2564 ได้วงเงิน 1,000 บาททุกวันจันทร์ (วันที่ 15, 22, 29 มีนาคม และวันที่ 5 เมษายน 2564)
  • วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดการใช้จ่าย

แต่ไทม์ไลน์ล่าสุดได้ปรับเปลี่ยนจากก่อนหน้านี้ไปบางส่วน หลังจากมีการหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight