Business

พร้อมทดสอบหน้ากากอนามัย หลังเข้าสินค้าควบคุม ย้ำมาตรฐาน มอก.


พร้อมทดสอบ หน้ากากอนามัย กระทรวงอุตสาหกรรมยัน ห้องแล็ปพร้อม หลังบอร์ดเห็นชอบเป็น สินค้าควบคุม ย้ำหน้ากากอนามัยที่ดี ต้องมี มอก.

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมพร้อมห้องแล็ป สำหรับทดสอบหน้ากากอนามัย หลังจาก คณะกรรมการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (บอร์ด สมอ.) เห็นชอบให้เป็นสินค้าควบคุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

ทดสอบหน้ากาก

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ให้ผู้ประกอบการ ไม่ต้องส่งสินค้าไปทดสอบยังต่างประเทศ พร้อมย้ำหน้ากากอนามัยมาตรฐาน มอก. มีคุณภาพ ปลอดภัย ประชาชนใช้ได้อย่างมั่นใจ

การเห็นชอบให้หน้ากากอนามัย เป็นสินค้าควบคุม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้หน้ากากอนามัย กลายเป็นของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ของประชาชนทุกคน ตามวิถีปกติใหม่ หรือ นิว นอร์มอล (New Normal)

นอกจากนี้ ยังจึงทำให้เกิดความต้องการใช้หน้ากากอนามัย มีมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีการจำหน่ายสินค้า ที่ไม่มีคุณภาพปะปนอยู่ในท้องตลาด หลากหลายรูปแบบ และราคาที่แตกต่างกันไป

ขณะเดียวกัน ยังตรวจสอบพบว่า มีการนำหน้ากากอนามัยไม่ได้มาตรฐาน จากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน จึงต้องเร่งรัดให้ สมอ. ดำเนินการ ประกาศเป็นสินค้าควบคุม

สุริยะ

ด้าน นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรฐานหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว มอก.2424-2562 แบ่งตามระดับการใช้งาน และการป้องกัน ออกเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 หน้ากากอนามัยสำหรับใช้งานทั่วไป

ระดับที่ 2 หน้ากากอนามัยสำหรับใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป

ระดับที่ 3 หน้ากากอนามัยสำหรับใช้งานด้านการแพทย์ในทางศัลยกรรม

สำหรับทั้ง 3 ระดับนี้ จะมีประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรีย กรองอนุภาคขนาดเล็ก และป้องกันไม่ให้ของเหลวซึมผ่านได้ โดยบอร์ด สมอ. (คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ได้เห็นชอบให้เป็นสินค้าควบคุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

ขณะนี้ สมอ. อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ เพื่อหาข้อสรุปที่ยอมรับได้จากทุกฝ่าย คาดว่ามาตรฐานดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งผู้ประกอบการที่ทำ หรือนำเข้าสินค้าดังกล่าว จะต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อนทำ หรือนำเข้า จึงขอแจ้งไปยังผู้ประกอบการให้ทราบ และเตรียมตัวยื่นขอใบอนุญาต ก่อนวันที่มาตรฐานจะมีผลบังคับใช้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

“ขอยืนยันถึงความพร้อมของห้องแล็ปในประเทศ ว่ามีขีดความสามารถ ในการทดสอบหน้ากากอนามัย ตามที่มาตรฐานกำหนด ได้ครบถ้วนทุกรายการ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการโดยไม่ต้องส่งสินค้าไปทดสอบยังต่างประเทศ”นายวันชัย กล่าว

หากผู้ประกอบการรายใดต้องการยื่นขอ มอก. สามารถยื่นคำขอออนไลน์ผ่านระบบ E-license ได้ที่ https://itisi.go.th/e-license/ ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อเร็วๆ นี้ สมอ. ได้ออกใบอนุญาต มอก.2424-2562 หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว ระดับที่ 1 สำหรับการใช้งานทั่วไป ให้แก่บริษัท เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัยรายแรกของไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าจาก สมอ. ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Welcare”

อ่านข่าวเพิ่มเติม