Business

New Normal ดัน แกร็บ โต 2 เท่า เปิดทิศทางปี 2564 ชูแนวคิด ‘GROW’


แกร็บ โต 2 เท่า หลังพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนสู่ New Normal เดินหน้าโตต่อปี 64 ภายใต้กลยุทธ์ GROW ลุยขยายแกร็บ คิทเช่น แกร็บมาร์ท

นายอเลฮานโดร โอโซริโอ (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย เปิดเผยว่า ปี 2563 ธุรกิจของแกร็บ ประเทศไทย มีการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยธุรกิจภาพรวมเมื่อสิ้นสุดปี สามารถฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนการแพร่ระบาด ในขณะที่ยอดการใช้งานครอบคลุมทุกบริการ แกร็บ โต 2 เท่า จากปีก่อนหน้า

แกร็บ โต 2 เท่า

นอกจากนี้ การออกแคมเปญทางการตลาดต่อเนื่องตลอดปี ยังผลักดันให้ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ เติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของธุรกิจทั้งหมด

การเติบโตสวนทางเศรษฐกิจตกต่ำในภาวะวิกฤติโควิด-19 เป็นผลมาจากการที่ ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การทำงาน เข้าสู่ยุค New Normal ซึ่งจะดำเนินต่อเนื่องในปี 2564 นี้ อีกทั้งธุรกิจดิจิทัล ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ทั้งในชีวิตประจำวัน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19

สำหรับปี 2564 ซึ่งทุกคนกำลังปรับตัวเข้าสู่ยุคนิวนอร์มอล แกร็บจะให้ความสำคัญกับ การขับเคลื่อนธุรกิจ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับสังคม โดยเฉพาะการสร้างสมดุลของ อีโคซิสเต็ม และเสริมความแข็งแกร่งของบริการ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน ซูเปอร์แอป ที่เข้าถึงความต้องการของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ แกร็บ ประเทศไทย จะเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ อย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิด “GROW” ใน 4 ด้าน ดังนี้

  • ต่อยอดความเป็นผู้นำธุรกิจรับ-ส่งอาหาร (G – GrabFood Leadership)

แกร็บจะรักษาจุดแข็ง ในตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ โดยเน้นย้ำความเป็นผู้นำ ในด้านคุณภาพบริการ ความเชื่อมั่นในเรื่องความรวดเร็ว ตัวเลือกเมนูอาหารที่หลากหลาย และประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ

2 นายอเลฮานโดร โอโซริโอ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย
อเลฮานโดร โอโซริโอ

ขณะเดียวกัน จะเดินหน้ากระตุ้นการใช้งาน ผ่านกิจกรรมทางการตลาดทั่วประเทศ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น แคมเปญพิเศษรับตรุษจีน ซึ่งยังคงจุดเด่นในด้านคอนเซ็ปต์สนุกสนาน เข้าถึงไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค และเพิ่มเมนูพิเศษที่มีเฉพาะบนแกร็บฟู้ดเท่านั้น กว่า 300 เมนู

  • ยกระดับความสัมพันธ์กับคนทุกกลุ่มในอีโคซิสเต็ม (R – Relationship with Key Stakeholders)

เพื่อให้แพลตฟอร์ม สามารถตอบสนองความต้องการ และยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกฝ่าย แกร็บจะทำงานอย่างใกล้ชิด กับพาร์ทเนอร์คนขับ ในการรับฟังความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เร่งเสริมศักยภาพ ในการต่อยอดธุรกิจ ของพาร์ทเนอร์ร้านค้า ทั้งกลุ่มร้านอาหาร และกลุ่มร้านค้าออนไลน์ผ่านการทำการตลาดของแกร็บ

พร้อมกันนี้ จะเน้นการอบรม และแชร์ความรู้ ด้านการทำการตลาดออนไลน์ ในการทำธุรกิจ ให้สามารถเพิ่มยอดขายอย่างยั่งยืน รวมทั้งการปรับกระบวนการลงทะเบียน เพื่อขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มแกร็บ และกระบวนการจ่ายเงิน ให้แก่พาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ให้สะดวกรวดเร็ว เพื่อโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น

  • ขยายบริการเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค (O – Opportunities for new business)

แกร็บจะสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ โดยตั้งเป้าขยายสาขาของ แกร็บคิทเช่น ในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง และเตรียมเปิดสาขาที่ 8 ในช่วงต้นปีนี้ รวมไปถึงการขยายบริการ แกร็บมาร์ท ให้ครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภทยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังเตรียมขยายบริการอีวอลเล็ต เปิดตัวผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ ๆ เช่น บริการสินเชื่อแก่พาร์ทเนอร์ร้านอาหารและผู้ใช้งาน รวมไปถึงบริการประกันและการลงทุน

  • ส่งเสริมทักษะดิจิทัลเพื่อสนับสนุนไทยแลนด์ 4.0 (W – Digital Workforce development in support of Thailand 4.0)

แกร็บจะร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ใน 3 ประเด็นสำคัญได้แก่ 1. การพัฒนาทักษะและความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 2. การเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Inclusion) และ 3. การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้

ทั้งนี้ แกร็บจะยังคงร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการถ่ายทอดความรู้ แก่ผู้ประกอบการรายย่อย และสร้างสรรค์บริการทางการเงิน ที่ตอบโจทย์พาร์ทเนอร์ร้านอาหารและคนขับ

วรฉัตร ลักขณาโรจน์
วรฉัตร ลักขณาโรจน์

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร แกร็บ ประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป กล่าวว่า แกร็บ ประเทศไทย มีส่วนช่วยให้พาร์ทเนอร์คนขับ และพาร์ทเนอร์ร้านค้ากว่า 400,000 รายสามารถใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีของแกร็บ ในการสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตไปจนถึงเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน เช่น บริการผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือ และบริการสินเชื่อเงินสด

พร้อมกันนี้ แกร็บยังร่วมมือกับองค์กรภาครัฐในการเพิ่มช่องทางในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรกร และการติดอาวุธทักษะในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ในปี 2564 แกร็บ จะเดินหน้าตอกย้ำพันธกิจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม