Business

IATA แจ้งเกิด ‘Travel Pass’ ดันพาสปอร์ตดิจิทัล แสดงสถานะปลอดโควิด

IATA นำร่องใช้แอป Travel Pass แอปประจำตัวนักเดินทาง ยุคโควิด บันทึกข้อมูลครบ ทั้งการฉีดวัคซีน ผลตรวจโควิด พร้อมกรุยทางสู่ พาสปอร์ตดิจิทัล 

สมาคมขนส่งทางอากาศนานาชาติ หรือ IATA หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลสายการบินทั่วโลก ได้เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชั่น “IATA Travel Pass” ขึ้น เพื่อลดความยุ่งยากของเอกสารที่เป็นรูปแบบกระดาษ สร้างความสะดวกสบายในยุคที่ผู้โดยสารเครื่องบิน ต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 และการฉีดวัคซีนโควิด แสดงก่อนขึ้นเครื่อง

indoor 2594469 1280

สำหรับแอปพลิเคชั่น IATA Travel Pass จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารแต่ละคน โดยจะจัดการ และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลว่า ผู้โดยสารคนนี้มีผลตรวจเชื้อเป็นอย่างไร และได้รับวัคซีนชนิดใดมาแล้วบ้าง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม การนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ต้องผ่านการพิจารณาจากหลายฝ่าย ทั้งสายการบิน การอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานทางแพทย์  เนื่องจากต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกฝ่าย ซึ่งขณะนี้ IATA ได้เริ่มทำโครงการนำร่องกับสายการบิน ในการตรวจผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง อาทิ บริติซ แอร์เวย์ และ เอมิเรตส์ เป็นต้น

นอกจากนี้ IATA ยังขอความร่วมมือจากสายการบินทั่วโลก ดำเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือ เพื่อช่วยแสดงสถานะปลอดไวรัสของนักเดินทาง รวมถึงผลักดันการออกหนังสือเดินทาง Travel Pass เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบิน และกระตุ้นการท่องเที่ยวทั่วโลก

ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Travel Pass จะมุ่งกระตุ้นให้ผู้คนหันมาใช้บริการสายการบินอีกครั้ง โดยเฉพาะในส่วนของการเดินทางระหว่างประเทศ ที่อยู่ในภาวะซบเซา เนื่องจากข้อจำกัดที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

S 39420042

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังสายการบินทั่วโลกต้องลดเที่ยวบินลงเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้หลายสายการบินต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงิน และส่งผลพนักงานของสายการบินมากกว่า 1 แสนคนต้องถูกเลิกจ้างในปีนี้

ภายในแอพพลิเคชั่น IATA Travel Pass ประกอบด้วย ข้อกำหนดการเดินทางของเมืองปลายทาง ซึ่งจะช่วยให้ผู้โดยสาร สามารถค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกำหนดการเดินทาง และการเข้าเมืองทั้งหมด

การทำงานของแอปพลิเคชั่น จะประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

1. รับหลักฐานผลการตรวจ และการฉีดวัคซีน

2. ยืนยันว่าผลการตรวจ และการรับวัคซีน ตรงกับระเบียบ และข้อกำหนดในการเดินทาง

3. ส่งต่อผลตรวจ และรับรองการรับวัคซีน ไปยังสายการบินและหน่วยงานภาครัฐ

IATA

นอกจากนี้ยังรวมถึงสถานที่สำหรับการรับการทดสอบและฉีดวัคซีน ผู้โดยสารสามารถค้นหาศูนย์ทดสอบและรับวัคซีนในเมืองต้นทาง เพื่อเพิ่มความสะดวก ในการเข้ารับการทดสอบ หรือรับวัคซีน และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของข้อกำหนดการทดสอบ และการฉีดวัคซีน ของเมืองจุดหมายปลายทาง

แอพพลิเคชั่นนี้ ยังช่วยให้ห้องปฏิบัติการ และศูนย์ทดสอบ ที่ได้รับอนุญาต สามารถส่งผลการทดสอบหรือใบรับรองการฉีดวัคซีน ให้กับผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัย สำนักด้านข้อมูลระดับโลก ซึ่งบริหารโดย IATA จะจัดการและอนุญาต ให้มีการแลกเปลี่ยน และเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นอย่างปลอดภัย ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งาน และการเดินทางของผู้โดยสารอย่างราบรื่น

อ่านข่าวเพิ่มเติม