Business

ประกันสังคม ‘มาตรา 33’ มีหวัง! แง้มรัฐบาลจ่อพิจารณาเยียวยา ‘มนุษย์เงินเดือน’

ประกันสังคม “มาตรา 33” มีหวัง! แง้มรัฐบาลจ่อพิจารณาเยียวยาโควิด-19 “มนุษย์เงินเดือน” ถูกลดรายได้

รายงานข่าวเปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะร่วมกับทีมเศรษฐกิจของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จัดทำข้อมูลการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ โดยนับเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2564

เยียวยาโควิด-19 ประกันสังคม มาตรา 33

แพ็กเกจเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่ จะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2564 เจาะจงให้กับกลุ่มมนุษย์เงินเดือน พนักงานบริษัทและผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่บางส่วนถูกลดเงินเดือน ถูกลดการจ่ายค่าจ้าง หรืออาจจะถูกเลิกจ้าง ให้มีเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพ

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ที่ผ่านมาผู้ประกันตนมาตรา 33 ของกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มลูกจ้างและพนักงานในสถานประกอบการ ไม่ได้รับการเยียวยาไวรัสโควิด-19 จากภาครัฐ ในกรณีถูกลดเงินเดือนหรือถูกลดสวัสดิการ ส่งผลให้ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ซึ่งมีกว่า 11 ล้านคนไม่พอใจและขอให้ภาครัฐออกมาตรการเยียวยาด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo