ดูหนังออนไลน์
Business

บขส. ปรับตารางเดิน ‘รถทัวร์’ เหลือ 37 เส้นทาง 68 เที่ยว รับมือผู้โดยสารหด

บขส. ปรับตารางเดิน “รถทัวร์” ล่าสุดเหลือ 37 เส้นทาง 68 เที่ยววิ่ง รับมือผู้โดยสารหดจากพิษโควิด-19 รอบใหม่ ย้ำมาตรการป้องกันเคร่งครัด

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายจังหวัด ส่งผลให้ปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด (รถทัวร์) ลดน้อยลงตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา

บขส. รถทัวร์ 2564

บขส. จึงได้มีการปรับตารางการเดิน รถทัวร์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้

เส้นทางภาคเหนือ เปิดให้บริการ 8 เส้นทาง เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่, กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์, กรุงเทพฯ-น่าน, กรุงเทพฯ-แม่สอด, กรุงเทพฯ-แม่สาย, กรุงเทพฯ-เชียงคำ ,กรุงเทพฯ-หล่มเก่า และกรุงเทพฯ-คลองลาน รวม 20 เที่ยววิ่ง

เส้นทางเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และภาคตะวันออก เปิดให้บริการ 22 เส้นทาง เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ-โขงเจียม, กรุงเทพฯ-มุกดาหาร, กรุงเทพฯ-นครพนม, กรุงเทพฯ-เชียงคาน, กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์, กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด, กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู, กรุงเทพฯ-หนองคาย, กรุงเทพฯ-สกลนคร, กรุงเทพฯ-สุรินทร์, กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ, กรุงเทพฯ-รัตนบุรี และกรุงเทพฯ-สระบุรี รวม 31 เที่ยววิ่ง

เส้นทางภาคใต้ เปิดให้บริการ 7 เส้นทาง เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ-ตะกั่วป่า-โคกกลอย, กรุงเทพฯ-สงขลา, กรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก, หมอชิต2-ภูเก็ต, หมอชิต2-กระบี่, หมอชิต2-ตรัง-สตูล, หมอชิต2-เกาะสมุย, และ หมอชิต2-หาดใหญ่-สงขลา รวม 17 เที่ยววิ่ง

ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง และจองตั๋วผ่านช่องทางการจำหน่ายตั๋วของ บขส. เช่น เว็บไซต์ บขส. คลิกที่นี่, เคาน์เตอร์เซอร์วิส , ตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. รวมทั้งผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) สามารถใช้สิทธิ์เดินทางด้วยรถโดยสารรถของ บขส. ได้ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือนด้วย

นายสัญลักข์ กล่าวต่อว่า แม้ว่าจำนวนผู้ใช้บริการรถ บขส. และรถร่วมฯ จะลดลง โดยปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้บริการ (เที่ยวไป-กลับ) ประมาณกว่า 20,000 คนต่อวัน แต่ บขส. ยังคงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดฯ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารและบนรถโดยสารขั้นสูงสุด ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และปฏิบัติตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก

เช่น มีการตรวจคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล สำหรับผู้โดยสาร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร กำชับให้พนักงาน และผู้ให้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ขอให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ขณะใช้บริการในสถานีขนส่ง

รวมถึงกำชับให้ พนักงาน บขส. และ รถร่วมฯ ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว โดยตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โดยสารทุกที่นั่ง หากพบว่าเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด ประกาศจังหวัด หรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้งดการให้บริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารสแกนคิวอาร์โค้ดแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” หรือกรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางของผู้โดยสารทุกคนในทุกเส้นทางด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนส่งมวลชนในภาพรวมเป็นอย่างมาก ทั้งรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ (รถเมล์), รถทัวร์, รถตู้, รถแท็กซี่, รถไฟฟ้า, เครื่องบิน และเรือ เนื่องจากมาตรการทำงานจากบ้าน (Work from Home) ส่งผลให้ประชาชนลดการเดินทางลง ประกอบกับประชาชนหันไปใช้รถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากระบบขนส่งสาธารณะ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

NOPPHAWHAN TECHASANEE