Business

บิ๊กตู่ สั่ง 3 กระทรวง เร่งสุมหัว ช่วยผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ บรรเทาพิษโควิด

นายกรัฐมนตรี สั่งการ คมนาคม คลัง พาณิชย์ หาแนวทางช่วยเหลือ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางเรือ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ทยอยออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือทั้งประชาชน และผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ตามแนวนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนมากที่สุด

export land bridge ๒๑๐๑๒๑

ล่าสุด รัฐบาลได้รับทราบถึงความเดือดร้อน ของผู้ประกอบการกลุ่มผู้ส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งเป็นกลุ่มกลไกสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในภาคการนำเข้าและส่งออกว่า ได้รับผลกระทบหลายด้าน โดยเฉพาะจากปริมาณการค้าที่ลดลง จากผลกระทบของโรคโควิด-19 ปัญหาตู้สินค้าขาดแคลน ขณะที่ผู้ส่งออก ก็ประสบปัญหาค่าระวางของการส่งออกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ อาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกในระยะยาว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ กระทรวงคมนาคม ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพิจารณากำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งได้รับผลกระทบการประกอบกิจการ ในช่วงภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับแนวทางช่วยเหลือ เช่น การอนุญาตให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดไว้เดิม สามารถเข้าเทียบท่าได้เพื่อขนส่งสินค้าในปริมาณที่มากขึ้น การผ่อนปรนการเรียกเก็บค่าบริการท่าเทียบเรือ

อ่านข่าวเพิ่มเติม