ดูหนังออนไลน์
Business

พร้อม! ‘กสิกรไทย’ เปิดรับจองซื้อหุ้น OR ผ่าน 2 ช่องทาง ระหว่าง 24 ม.ค.-2 ก.พ.

พร้อม! “กสิกรไทย” เปิดรับ จองซื้อหุ้น OR ผ่าน 2 ช่องทาง ระหว่าง 24 ม.ค.-2 ก.พ. นี้ ประกาศผลการจัดสรร 6 ก.พ.

ธนาคารกสิกรไทย พร้อมเปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เป็นครั้งแรก สำหรับนักลงทุนทั่วไป ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น.

โดยลูกค้าสามารถจองซื้อขั้นต่ำจำนวน 300 หุ้นและเพิ่มจำนวนครั้งละ 100 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) หุ้นละ 18 บาท ผ่าน 2 ช่องทางของธนาคาร

กสิกรไทย จองซื้อหุ้น OR

“กสิกรไทย” เปิด 2 ช่องทาง จองซื้อหุ้น “OR”

  • จองผ่านเว็บไซต์ 

สำหรับการจองผ่านเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest คลิกที่นี่ นั้น เพียงเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย และชำระเงินผ่าน K PLUS หรือเลือกชำระผ่าน Mobile Banking ของธนาคารต่าง ๆ สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หรือหากลูกค้าสนใจจองซื้อหุ้น OR แต่ยังไม่มีบัญชีของธนาคาร และยังไม่มีแอพ K PLUS สามารถเปิดบัญชี e-Savings ได้ที่ https://www.kasikornbank.com/kplus คลิกที่นี่ และยืนยันตัวตนที่จุด K-CHECK ID ที่สาขาของธนาคารฯ ห้างสรรพสินค้า Big C และที่ทำการไปรษณีย์ไทย ก็สามารถทำการจองซื้อหุ้น OR ได้เช่นกัน

กสิกรไทย จองซื้อหุ้น OR

  • จองผ่านช่องทางสาขา

ลูกค้าสามารถเลือกรับบริการ โดยจองคิวเข้าสาขาได้ตามวันเวลาทำการของสาขา ที่เว็บไซต์ https://www.kasikornbank.com/th/branch-register/Pages/index.aspx คลิกที่นี่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าไม่ต้องรอมาคิวที่สาขาเป็นเวลานาน

หรือสามารถเข้ามาจองซื้อหุ้นที่สาขาของธนาคารในวันและเวลาทำการ โดยเตรียมนำเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประชาชน และหน้าสมุดบัญชี มาด้วย  ทั้งนี้ขอความร่วมมือลูกค้าปฎิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด

นอกจากสาขาในห้างที่เปิดทำการแล้ว สำหรับวันที่ 24, 30 และ 31 มกราคม 2564 ตั้งแต่ในเวลา 08.30-15.30 น. ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการจองซื้อหุ้นได้ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน และสาขาสำนักสีลม ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร 02-8888888 กด 819

กสิกรไทย จองซื้อหุ้น OR

ทั้งนี้  ธนาคาร กสิกร ขอแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการ จองซื้อหุ้น OR แนะนำให้ทำรายการในช่วงระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2564 เพื่อหลีกเลี่ยงความหนาแน่นในช่วงแรกและช่วงท้ายของระยะเวลาการจองซื้อ

สำหรับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว จะใช้วิธี Small Lot First เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนทุกคนอย่างทั่วถึงที่สุด มาก่อนมาหลังมีสิทธิ์ได้รับจัดสรรเท่ากัน โดยชื่อผู้จอง ผู้ชำระเงิน และผู้รับหุ้นต้องเป็นคนเดียวกัน และประกาศผลการจัดสรรภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เป็นผู้ดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกในฐานะเป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ของกลุ่ม ปตท. โดย OR ประกาศแผนเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 2,610,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 22.5% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วของบริษัท ภายหลังที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ (ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน โดยไม่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team