Business

‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ได้เยียวยา ‘เราชนะ’ อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน!


ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับโครงการ “เราชนะ” เยียวยาโควิด-19 รอบใหม่ในปี 2564 ซึ่งจะจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาด โดยล่าสุดรัฐบาลและกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาอยู่ว่า พื้นที่ไหน กลุ่มไหน จะเข้าเกณฑ์การเยียวยาเราชนะครั้งนี้บ้าง ซึ่งหนึ่งในกลุ่มผู้มีสิทธิ์มากสุดคือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เกือบ 14 ล้านคนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เลย ก็สามารถรับเงินเยียวยาครั้งนี้แบบอัตโนมัติ

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราชนะ

“บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ได้เยียวยา “เราชนะ” อัตโนมัติ

เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัด กระทรวงการคลัง ว่า เบื้องต้นมี 2 กลุ่ม ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ แบบไม่ต้องลงทะเบียน เพราะมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว คือ 1.ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 14 ล้านคน และ 2.กลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งไม่เกิน 15 ล้านคน แต่กลุ่มหลังต้องมาพิจารณาคุณสมบัติอีกทีว่า จะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบนี้ด้วยหรือไม่

ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับการเยียวยาจากโครงการเราชนะด้วย ก็จะทำให้ความช่วยเหลือในบัตรฯ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 เพิ่มจาก 7 รายการ เป็น 8 รายการ

 

7 ความช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เดิมเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมีความช่วยเหลือยืนพื้นทั้งหมด 7 รายการต่อเดือน ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน จำนวน 4 รายการ

1.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถกดเงินสดได้

  • ค่ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม
  • ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยนำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส.
  • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชน ไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ

2.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

บัตรคนจน 500 บาท

3.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร “เพิ่มเติม” จำนวน 500 บาท

การเพิ่มเงินซื้อสินค้าฯ 500 บาทดังกล่าว เป็นไปตาม “โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟสที่ 2” ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว โดยจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคน จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

4.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

 

ทุกวันวันที่ 18 ของเดือน จำนวน 2 รายการ

5.ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

6.ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1

ประมาณวันที่ 22 จำนวน 1 รายการ

7.เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 2 เงื่อนไข คือ 1.เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและ 2.มี บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 มกราคม 2564 และสามารถกดเป็นเงินสดได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม