ดูหนังออนไลน์
Business

นั่งรถไฟจาก 5 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มข้น ต้องมีเอกสารอะไร ไม่มีไม่ขายตั๋ว

รฟท. เปิดเงื่อนไข ประชาชนเดินทางจาก 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น ต้องแสดงเอกสารรับรองการเดินทาง ไม่มีไม่ขายตั๋วให้ ตามคำสั่ง ศบค.

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของ ศบค. และกระทรวงคมนาคม โดยกำหนดให้สถานีรถไฟที่ตั้งในเขตจังหวัดชลบุรี จะต้องปฏิบัติมาตรการหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ในการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด หรือเดินทางออกนอกพื้นที่ของ ศบค. อย่างเข้มงวด

สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม ใน 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้งดการเดินทางข้ามจังหวัด หรือกรณีมีความจำเป็น ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้มี เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง เพื่อยืนยันแก่เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการซื้อตั๋วโดยสารอย่างเข้มงวด โดยแสดงบัตรประชาชน พร้อมกับกรอกเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง (แบบ ต.8-คค/รฟท) และจะต้องมีหนังสืออนุญาตการเดินทางจากทางจังหวัด ในการออกนอกพื้นที่มาแสดงด้วย หากผู้โดยสารไม่มีเอกสารดังกล่าว จะไม่สามารถซื้อตั๋วโดยสารรถไฟได้

ปัจจุบัน ชลบุรี เป็นจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้ม ที่ยังมีการให้บริการเดินขบวนรถโดยสาร อยู่เขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วย สถานีพานทอง ชลบุรี บางพระ ชุมทางศรีราชา บางละมุง พัทยา บ้านห้วยขวาง ชุมทางเขาชีจรรย์ พลูตาหลวง จำนวน 9 สถานี รวมถึงขบวนรถที่ผ่านเส้นทางดังกล่าว จำนวน 2 ขบวน ได้แก่ ขบวนธรรมดาที่ 283 กรุงเทพ – พลูตาหลวง เวลาออก 06.55 เวลาถึง 11.20 น. และขบวนรถธรรมดาที่ 284 พลูตาหลวง – กรุงเทพ เวลาออก 13.35 น. เวลาถึง 18.15 น.

ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามมาตรการที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ในการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด หรือเดินทางออกนอกพื้นที่

ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ยังกำหนดให้ตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสาร ก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การจัดจุดบริหารแอลกอฮอล์ล้างมือ และการให้สวมหน้ากาก พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชัน ไทยชนะก่อนและหลังใช้บริการ แต่หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน

พร้อมกันนี้ ได้กำหนดให้พนักงานสถานีทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา และใส่ถุงมือในขณะขายตั๋วโดยสาร รวมถึงเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น หน้าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร เก้าอี้ผู้โดยสาร ราวจับบันได ทุกๆ 2 ชม และในทุกขบวนรถที่ให้บริการ ตลอดจนให้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสถานีทุกวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT