ดูหนังออนไลน์
Business

‘การบินไทย’ ขอทุกคนมั่นใจทีมปั้นแผนฟื้นฟู เชื่อยื่นศาลทันเวลา

“การบินไทย” ขอทุกคนมั่นใจทีมทำแผนฟื้นฟู เชื่อยื่นศาลทันเวลา

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการและรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวจากแหล่งข่าวต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนและมีผลกระทบต่อการจัดทำแผนฟูนั้น

การบินไทย แผนฟื้นฟูกิจการ

การบินไทยขอยืนยันว่า บริษัทยังคงดำเนินการตามขั้นตอนที่ศาลล้มละลายกลางกำหนดไว้ ซึ่งมีกระบวนการหลายเรื่องที่จำเป็นต้องอาศัยที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา เพราะต้องเร่งรัดจัดทำแผนฟื้นฟูฯ ในเวลาที่จำกัด อีกทั้งบริษัทยังมีปริมาณหนี้ และเจ้าหนี้จำนวนมาก

บริษัทขอให้ทุกภาคส่วน เชื่อมั่นว่าคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ร่วมมือกันในการจัดทำแผนฟื้นฟูฯ โดยขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว เพื่อให้สามารถยื่นแผนต่อศาลล้มละลายกลางได้ทันตามกำหนดเวลา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team