ดูหนังออนไลน์
Business

‘ซีพีเอฟ’ ส่งอาหารจากใจช่วย ‘ทีมหมอ-พยาบาล’ 15 รพ.พื้นที่ควบคุมสูงสุด

ทีมหมอพยาบาล 15 โรงพยาบาล ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีกำลังใจเสริมรับอาหารจากใจ “ซีพีเอฟ”  หนุนไทยชนะวิกฤติโควิดอีกครั้ง 

บรรดาทีมแพทย์ และพยาบาลใน จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีกำลังใจเพิ่มขึ้น ได้รับผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย กว่า 61,000 แพ็ค เรียบร้อยแล้วจาก โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ช่วยแบ่งเบาภาระนักรบเสื้อกาวน์​ มีพลังใจพลังกายทุ่มเท ดูแลคนไทย สู้โควิด19 รอบใหม่ ได้อย่างเต็มที่

ซีพีเอฟ โดย ทีมเดลิเวอรี่ของ ซีพี เฟรชมาร์ท จัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานถึง 15 โรงพยาบาลใน จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี  เป็นกองหนุนให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข  เปรียบเสมือนเป็นด่านหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้ได้รับอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ ช่วยเหลือสังคมและประเทศไทยเอาชนะกับวิกฤติครั้งนี้ได้

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานจำนวน 61,200 แพ็ค ได้จัดส่งถึงโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั้ง 15 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลบางเลน   โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โรงพยาบาลบ้านโป่ง  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โรงพยาบาลนภาลัย โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  โรงพยาบาลมะการักษ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหาเสนา  โรงพยาบาลพระยายมราช และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19”  ริเริ่มขึ้นโดย นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ นำอาหารไปช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐ รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยและประเทศ ให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 มาตั้งแต่ปี 2563 และการระบาดรอบใหม่นี้ บริษัทจึงนำอาหารแบ่งเบาภารกิจของทีมแพทย์พยาบาล ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดอีกครั้ง เพื่อเติมกำลังกาย และเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องใกล้ชิดและมีความเสี่ยง 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ นอกจากการสนับสนุนอาหารให้ทีมแพทย์พยาบาล ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้ว ซีพีเอฟ ยังได้ส่งความห่วงใยผนึกภารกิจกับหลายภาคส่วนส่งกำลังใจให้กับประชาชน ในกลุ่มเปราะบาง และพี่น้องแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติรอบนี้  โดยร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

นำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปกว่า 30,000 แพ็ค และไข่ไก่สด 10,000 ฟอง ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของพี่น้องแรงงาน ที่อยู่ในชุมชนตลาดกลางกุ้ง มหาชัย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุน “หน้ากากอนามัย ซีพี” จำนวน 200,000 ชิ้น ผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ กรุงเทพมหานคร  

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight