ดูหนังออนไลน์
Business

ลูกจ้างบินไทยเฮ เยียวยาแล้ว 258 ล้านบาท จับตาธุรกิจเลิกจ้างเพิ่ม จากโควิดระลอกใหม่

ลูกจ้างบินไทย รับเงินเยียวยาแล้ว 258 ล้านบาท 2,441 คน หลังวิงสแปน เลิกจ้าง 2,500  รมว.แรงงาน จับตาโควิดระบาดระลอกใหม่ อาจซ้ำเติมธุรกิจเลิกจ้างอีกรอบ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับกระทรวงแรงงาน ได้แสดงความห่วงใยลูกจ้าง พร้อมสั่งการให้ติดตามปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะกรณีลูกจ้างจำนวนมาก ที่ถูกบริษัทเลิกจ้างกะทันหัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรอบก่อน อาทิ บริษัท วิงสแปน เชอร์วิสเชส จำกัด ที่เลิกจ้างลูกจ้างจำนวน 2,500 คน ที่จัดหาให้ การบินไทย และบริษัท ยูนิสันแพน (เอเชีย) จำกัด เลิกจ้างลูกจ้าง จำนวน 658 คน

เลิกจ้าง

นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ระลอกใหม่ มีแนวโน้มจะกระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งอาจจะซ้ำเติมลูกจ้างได้อีก หากยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย รวมทั้งอาจทำให้เกิดการเลิกจ้างงานรอบใหม่ได้

จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้สั่งการให้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน เร่งรัดติดตามการช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิลูกจ้าง อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับสิทธิ อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว เพราะปัญหาค่าใช้จ่าย ในเรื่องความเป็นอยู่ และปากท้องของแรงงานในปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญ

ขณะที่ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) รายงานว่า ขณะนี้กรมฯ ได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างบริษัท วิงสแปน เชอร์วิสเซส จำกัด โดยได้ดำเนินการ ประสานบริษัท วิงสแปนฯ จำกัด และผู้ทำแผนฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยได้นำแคชเชียร์เช็คมาจ่าย ให้กับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 2,441 คน แล้วรวมเป็นเงิน 258,309,031.87 บาท

สุชาติ ชมกลิ่น 1
สุชาติ ชมกลิ่น

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ยังไม่มารับแคชเชียร์เช็คอีกจำนวน 59 คน ซึ่งได้ให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ โอนเงินตามสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับเข้าบัญชีธนาคารตามรายชื่อของลูกจ้างทั้ง 59 คนแล้ว

สำหรับกรณีลูกจ้างบริษัท ยูนิสัน แพน(เอเซีย) จำกัด ที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และกรมฯได้แจ้งความดำเนินคดีต่อนายจ้าง ฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กระทรวงแรงงาน ได้อนุมัติเงินกองทุนสงคราะห์ลูกจ้าง กรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชย จำนวน 426 คน เป็นเงินจำนวน 6,743,750 บาท

กรณีดังกล่าว มีลูกจ้างมายื่นขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ฯ แล้ว จำนวน 175 คน เป็นเงินจำนวน 2,713,750 บาท ในขณะที่มีลูกจ้างจำนวน 252 คน ได้ทำสัญญากับนายจ้างที่ยื่นข้อเสนอว่า จะจ่ายเงินค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ ซึ่งเป็นจำนวนงินที่ลูกจ้างพอใจ และได้ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญาเพื่อเป็นหลักฐาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม