Business

ครึ่งหลังเดือนมกราคม 2564 ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เหลือกดเงินสด 3 รายการ


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคม 2564 ยังมีความช่วยเหลืออีก 3 รายการ สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้

แต่ความช่วยเหลือ 3 รายการดังกล่าวไม่ได้ให้แก่ผู้ถือบัตรฯ ทุกคน โดยต้องเป็นผู้ถือบัตรฯ ที่เข้าเงื่อนไขซึ่งกำหนดไว้เท่านั้น

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มกราคม 2564

วันที่ 18 มกราคม 2564 จำนวน 2 รายการ

ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) คลิก
  • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คลิก

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 มกราคม 2564 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คลิก
  • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คลิก

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 มกราคม 2564 และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย

shutterstock 751728628

ประมาณวันที่ 22 มกราคม 2564 จำนวน 1 รายการ

เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 2 เงื่อนไข คือ 1.เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและ 2.มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 มกราคม 2564 และสามารถกดเป็นเงินสดได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม