ดูหนังออนไลน์
Business

ยกเลิกบิน! บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งงดบิน ‘สมุย-ภูเก็ต และภูเก็ต -หาดใหญ่’ เริ่ม 10 ม.ค.นี้

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราว 2 เส้นทางสมุย – ภูเก็ต และภูเก็ต – หาดใหญ่ ตั้งแต่ 10-31 ม.ค.นี้ พร้อมปิดบริการสำนักงานออกบัตรโดยสาร ที่สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

วันนี้ (8ม.ค.) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และประกาศของ ศบค. ในการขอความร่วมมือประชาชนชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม จำนวน 2 เส้นทางบิน ได้แก่ เส้นทาง สมุย – ภูเก็ต (ไป-กลับ) และเส้นทาง ภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 10-31 มกราคม 2564 และจะปิดให้บริการสำนักงานออกบัตรโดยสาร สำนักงานใหญ่(ถนนวิภาวดีรังสิต) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่11-31 มกราคม 2564

บางกอกแอร์3

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

คอลเซ็นเตอร์ โทร 1771 และโทร 02-270-6699 (ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -20.00 น.) อีเมล [email protected] PG Live Chat https://bit.ly/PGLiveChatTH
ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าวสามารถติดต่อสายการบินฯเพื่อเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่ายกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน

ทั้งนี้บริษัทแนะนำผู้โดยสารตรวจสอบ ประกาศ คำสั่งและข้อกำหนดต่างๆของจังหวัดหรือเมืองปลายทางที่ต้องการจะเดินทางเข้าออกก่อนเดินทางจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ
– ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) คลิกที่นี่
– ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) www.airportthai.co.th/th/
– กรมท่าอากาศยาน www.facebook.com/DepartmentOfAirports/

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญและดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด

บางกอกแอร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight