Business

ด่วน! พนักงาน BTS ติดโควิด-19 เปิดไทม์ไลน์ละเอียด-ส่งกลุ่มเสี่ยงตรวจเชื้อ


ด่วน! “BTS” พบพนักงานสำนักงานใหญ่ติดโควิด-19 เปิดไทม์ไลน์ละเอียด-ส่งกลุ่มเสี่ยงตรวจหาเชื้อทันที

วันนี้ (7 ม.ค. 64) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS แจ้งว่า ตรวจพบพนักงานจำนวน 1 ราย ที่ปฏิบัติงานภายในอาคารสำนักงานใหญ่ บริเวณชั้น 2 ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

BTS โควิด-19

เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ฝ่ายอาคารฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดขั้นสูงสุด โดยปิดพื้นที่การทำงานชั้นดังกล่าวทันที เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงจุดสัมผัสสาธารณะทั้งหมดทันที เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

ข้อมูลไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ

29 ธันวาคม 2563                     ไปทานข้าวกับเพื่อน ๆ ที่ร้านตำนัว

30 ธันวาคม 2563                      เดินทางมาทำงานตามปกติ โดยรถยนต์ส่วนตัว (ผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ) โดยสวมหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงาน

31 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564      หยุดปีใหม่

4 มกราคม 2564                        เดินทางมาทำงานตามปกติ โดยรถยนต์ส่วนตัว (ผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ)

5 มกราคม 2564                        เดินทางมาทำงานตามปกติ โดยรถยนต์ส่วนตัว (ผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัด  อุณหภูมิ) ทราบข่าวเจ้าของร้านเมมโมรีผับ สุขุมวิท105 ย่านบางนา ติดโควิด–19 ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันกับร้านตำนัว จึงขอหยุดงานเพื่อไปพบแพทย์ เดินทางออกจากบริษัทเวลา 16.00 น. แพทย์แจ้งเบื้องต้นว่าอาจเป็นไซนัส และนัดตรวจเพิ่มเติมในวันรุ่งขึ้น

6 มกราคม 2564                        พบแพทย์เวลา 13.00 น. และตรวจโควิด-19 ที่ ร.พ. ศิครินทร์

7 มกราคม 2564                  ได้รับผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 เวลา 15.00 น. บริษัทปิดทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ทันที

ประกาศ 7 มค 64 02

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้โดยสารทุกท่านเป็นสำคัญ รวมถึงให้พนักงานกลุ่มเสี่ยง ไปรับการตรวจหาเชื้อไวรัส (Swab test) ทันที และทำการกักกั้นตัวเองไว้สังเกตอาการในที่พักเป็นเวลา 14 วัน หรือตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อสังเกตอาการและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  และบริษัทขอแจ้งว่า พนักงานคนดังกล่าว ไม่ได้มีส่วนทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการเดินรถไฟฟ้าแต่อย่างใด

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน   โควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

อ่านข่าวเพิ่มเติม