Business

แรงงาน จัดเต็ม ‘ของขวัญปีใหม่’ 5 ชิ้นรวด สร้างขวัญแรงงานไทย

ของขวัญปีใหม่ แรงงาน จัดเต็ม 5 ชิ้น สร้างขวัญแรงงานไทย ลดเงินสมทบ เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร ลดดอกเบี้ยเงินกู้ จัดอบรมออนไลน์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตั้งใจมอบ ของขวัญปีใหม่ แรงงาน ให้ทุกคน ทุกกลุ่ม มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ของขวัญปีใหม่ แรงงาน

สำหรับปี 2564 นี้ กระทรวงแรงงาน ได้เตรียมของขวัญปีใหม่ จำนวน 5 ชิ้น ภายใต้แนวคิด “รักจากใจแรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า” เพื่อมอบให้แก่ แรงงานไทย ได้แก่

  • ชิ้นที่ 1 ลดเงินสมทบ โดยลดอัตราเงินสมทบให้กับนายจ้าง และผู้ประกันตน ให้นำส่งในอัตราจากเดิม ฝ่ายละ ร้อยละ 5 เป็นฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือนายจ้าง จำนวน 486,192 แห่ง และผู้ประกันตน จำนวน 12.7 ล้านคน ซึ่งจะทำให้สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ของนายจ้างและผู้ประกันตน ในการจ่ายเงินสมทบลดลง รวมเป็นจำนวนกว่า 15,660 ล้านบาท

  • ชิ้นที่ 2 เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร คลอดบุตร โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร คลอดบุตร ฝากครรภ์ กรณีสงเคราะห์บุตรจากเดิม 600 เป็น 800 บาทต่อเดือนต่อคน (ไม่เกิน 3 คน) แคมเปญนี้จะทำให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์มากถึง 1.362 ล้านคน โดยใช้งบประมาณ 13,739 ล้านบาทต่อปี

ส่วนกรณีคลอดบุตร และฝากครรภ์ค่าคลอดบุตร จากเดิม 13,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 15,000 บาท และค่าฝากครรภ์ จากเดิม 3 ครั้ง 1,000 บาท เป็น 5 ครั้ง 1,500 บาท

  • ชิ้นที่ 3 ลดดอกเบี้ยเงินกู้ โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ร้อยละ 0 ต่อปี แก่ แรงงาน ที่รับงานไปทำที่บ้าน งวดที่ 1 – 12 ร้อยละ 0 ต่อปี งวดที่ 13 ขึ้นไป ร้อยละ 3 ต่อปี ภายใต้กรอบวงเงินกู้ 7,000,000 บาท รายบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท รายกลุ่มไม่เกิน 300,000 บาท

ผู้สนใจสามารถยื่นกู้ตั้งแต่ 1 ต.ค.2563 ไปจนถึง 31 ส.ค.2564 ผู้ที่สนใจสามารถยื่นกู้ ได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

สุชาติ ชมกลิ่น 1
สุชาติ ชมกลิ่น
  • ชิ้นที่ 4 ฟรีอบรมความปลอดภัย 10,000 คน

สำหรับแคมเปญดังกล่าว จะรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการทำงานลดลง หรือไม่เกิดขึ้น

ล่าสุด มีหน่วยฝึกความปลอดภัย เข้าร่วมแคมเปญกว่า 180 หน่วย มีผู้ได้รับประโยชน์ 10,000 คน ฟรีค่าบริการฝึกอบรม ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564

  • ชิ้นที่ 5 ฟรีฝึกอบรมออนไลน์ โดยได้จัดให้มีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์ ฝึกอบรมผ่านระบบ Online (Application Zoom Meeting) โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมบนเว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ List Training แจ้งผลการฝึกอบรมและพิมพ์วุฒิบัตรผ่านระบบ Online ฟรี ในช่วงเดือนมกราคม 2564 นี้

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน ยังคงมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานต่าง ๆ ด้วยการส่งเสริมการมีงานทำ การพัฒนาทักษะฝีมือ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน การคุ้มครอง แรงงาน ในทุกกลุ่ม ทุกมิติ ให้มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต เพื่อให้ แรงงาน ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ที่สำคัญขอให้พี่น้อง แรงงาน  ทุกคน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มุ่งหวังสิ่งใดสมความปรารถนาในทุกประการ ทั้งนี้ พี่น้องแรงงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

อ่านข่าวเพิ่มเติม