Business

แบงก์กรุงเทพ ปิดบริการ 7 สาขา ปทุมธานี-มหาชัย พื้นที่เสี่ยงโควิด

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดทำการ 7 สาขาชั่วคราว เขตปทุมธานี มหาชัย พื้นที่เสี่ยงโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และประชาชน

รายงานข่าวจาก ธนาคารกรุงเทพ แจ้งว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. เผยแพร่ข้อมูล สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการชั่วคราว และประกาศปิดพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ปกกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยในสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และประชาชนเป็นสำคัญ โดยได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย เพื่อร่วมป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จึงมีความจำเป็นขอปิดทำการและหยุดให้บริการที่สาขาบางแห่งของธนาคารเป็นการชั่วคราว ตามรายละเอียด ดังนี้

จังหวัดปทุมธานี

  • สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
  • สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์ 2

จังหวัดสมุทรสาคร

  • สาขาเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย
  • สาขาบิ๊กซี มหาชัย
  • สาขาเทสโก้ โลตัส กระทุ่มแบน
  • สาขาเทสโก้ โลตัส มหาชัย
  • สาขาเทสโก้ โลตัส มหาชัย 2

ธนาคารกรุงเทพ

ทั้งนี้ ลูกค้าธนาคารกรุงเทพ ยังคงสามารถทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของธนาคารได้ตามปกติ เช่น เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม (ATM) เครื่องบัวหลวงรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) และบริการโมบายแบงก์กิ้ง รวมถึงใช้บริการสาขาอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งยังคงเปิดให้บริการ  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม