Business

วันนี้ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รับเลยค่าน้ำฟรี ค่าไฟฟรี เฉพาะคนลงทะเบียนเท่านั้น


วันนี้ 18 ธันวาคม 2563 ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้ความช่วยเหลือ 2 รายการ ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดได้ คือ ค่าน้ำฟรี ค่าไฟฟรี

แต่ความช่วยเหลือดังกล่าวจะโอนให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ใครลงทะเบียนแล้ว…รีบไปเช็คเงินด่วน ส่วนใครยังไม่ลงทะเบียน…ก็เลื่อนไปเช็ควิธีลงทะเบียนได้เลย!

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 18 ธันวาคม 2563 

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับความช่วยเหลือ 2 รายการ ดังนี้

ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) คลิก
  • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คลิก

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และ ทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คลิก
  • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คลิก

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย

อ่านข่าวเพิ่มเติม