Business

ยื่นฟ้อง ‘กทม.-คมนาคม’ สร้างรถไฟฟ้ากินที่ฟุตบาท เบียดเบียนสิทธิคนเดิน


“ศรีสุวรรณ” นำทีมคนกรุงเทพฯ ยื่นฟ้อง “กทม.-คมนาคม” ต่อศาลปกครองกลาง ฐานสร้าง “รถไฟฟ้า” กินพื้นที่ ฟุตบาท เหลือไม่ถึงเมตร เบียดเบียนสิทธิคนเดินทางเท้า-ผู้พิการ

วันนี้ (17 ธ.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่ ศาลปกครองกลาง นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ได้นำชาวกรุงเทพมหานคร (กทม.) มายื่นฟ้องผู้ว่า กทม., ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และรัฐมนตรีว่ากากรระทรวงคมนาคม ฐานใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

ศรีสุวรรณ ฟุตบาท รถไฟฟ้า

หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินทางไปทำพิธีเปิดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งระบบเมื่อวานนี้ (16 ธ.ค. 63) เพื่ออวดความสำเร็จในการก่อสร้างรถไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร แต่อีกด้านหนึ่งของ รถไฟฟ้า กลับเป็นการละเมิดสิทธิคนใช้ ทางเท้า ฟุตบาท อย่างผิดกฎหมาย

โดยที่ผ่านมา รฟม. กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยาย) ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ, สายสีน้ำเงิน (ส่วนต่อขยาย) ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และช่วงหัวลำโพง-บางแค และอีกหลายๆ สาย

แต่จากการตรวจสอบบริเวณบันไดขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า ลิฟท์ ตอม่อ และทางลาดของคนพิการบริเวณสถานีต่างๆ ของรถไฟฟ้าแต่ละสาย ปรากฏว่า มีการใช้พื้นที่ทางเท้าก่อสร้างจนแทบจะเต็มพื้นที่ ทำให้ชาวบ้าน คนพิการ ใช้ทางเท้าแทบไม่ได้หรือไม่สะดวก บางจุดทางเท้าเหลือพื้นที่เพียง 50-80 เซนติเมตร คนเดินสวนกันแทบไม่ได้

แถมบางจุดมีเสาไฟฟ้า ป้ายจราจร หรือ Street Furniture ขวางเต็มพื้นที่ไปหมด ไม่มีความเป็น Universal Design เลยแต่อย่างใด เป็นการออกแบบ-ก่อสร้างที่เอาสะดวกในงานของ รฟม. เป็นที่ตั้ง โดยไม่สนใจสิทธิของคนใช้ทางเท้าหรือคนยากคนจนที่ไม่มีเงินซื้อตั๋วขึ้นรถไฟฟ้าแต่อย่างใด

S 197484550

การก่อสร้างบันไดขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า ลิฟท์ ตอม่อและทางลาดของคนพิการบริเวณสถานีต่างๆ ของรถไฟฟ้าต่างๆ ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า รฟม. ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548,

กฎกระทรวง กําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.2555 และกฎกระทรวง กําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่  ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.2556 ที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าพื้นที่ทางเดินเท้าต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

ทั้งนี้ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และชาว กทม.ได้เคยเรียกร้องและท้วงติงให้ รฟม. ดำเนินการแก้ไข บันไดขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า ลิฟท์ ตอม่อ และทางลาดของคนพิการบริเวณสถานีต่างๆ ของรถไฟฟ้าแต่ละสถานี เพื่อให้มีความกว้างของ ทางเท้า ไม่ต่ำกว่า 1.50 เมตรมานานแล้วตั้งแต่ปลายปี 2561 แต่ รฟม. ก็หาได้รับฟังไม่

“กรณีดังกล่าวสมาคมฯ และชาว กทม. จึงไม่อาจปล่อยให้ รฟม. ย่ามใจในการที่จะก่อสร้างรถไฟฟ้าโดยไม่คำนึงถึงการใช้ทางเท้าของประชาชนทั่วไปและคนพิการได้ จึงจะนำความมายื่นฟ้อง ผู้ว่าฯ กทม., ผู้ว่า รฟม. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ต่อศาลปกครองกลางในวันนี้ เพื่อสั่งให้แก้ไขฟุตบาทและบันได้ขึ้น-ลงสถานีรถไฟฟ้าทุกสายต่อไป” นายศรีสุวรรณกล่าว

131242326 3092510194181914 8280190942842470448 o
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ) หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ช่วง 7 สถานีสุดท้าย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อร้องเรียนดังกล่าวของนายศรีสุวรรณ เมื่อปลายปี 2562 ถึงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. มีมติเห็นชอบการร่าง พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินเพิ่มเติมสำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และส่วนต่อขยายด้านทิศใต้ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เพื่อปรับปรุงความกว้างของ ทางเท้า

เนื่องจาก รฟม. ได้ลงพื้นที่สำรวจทางเท้าตามข้อร้องเรียนของนายศรีสุวรรณแล้วพบว่า ทางเท้าที่เหลือจากการก่อสร้างทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้าบางจุดกว้างไม่ถึง 1.50 เมตรตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกฎกระทรวงคมนาคมเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการในระบบขนส่งสาธารณะ ดังนั้น รฟม. จึงต้องปรับปรุงการก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐาน พร้อมยอมรับว่า พื้นที่ทางเท้าบริเวณรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เหลือไม่ถึง 1.50 เมตร มีอยู่หลายสถานี บางสถานีมีหลายจุด

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของ รฟม. และ กทม. ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างชัดเจน

อ่านข่าวเพิ่มเติม