Business

นับถอยหลังอีก 3 วัน ความช่วยเหลือรอบใหม่เข้า ‘บัตรคนจน’ กดเงินสดได้

อีกเพียง 3 วัน ก็จะถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะมีความช่วยเหลือ 2 รายการสำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

ความช่วยเหลือดังกล่าวจะให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นและสามารถกดเงินสดได้ มีอะไรบ้าง ไปติดตามกันเลย!

บัตรคนจน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 18 ธันวาคม 2563 

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับความช่วยเหลือ 2 รายการ ดังนี้

ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) คลิก
  • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คลิก

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และ ทำการโอนเงินสดให้กลับเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คลิก
  • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คลิก

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงินสดให้กลับเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย

อ่านข่าวเพิ่มเติม