Business

คนไทย 88% ต้องการฉีด ‘วัคซีนโควิด-19’ แต่ยังกังวลเรื่อง ประสิทธิภาพ

วัคซีนโควิด-19 คนไทย 88% ต้องการฮีก โดย 29% พร้อมรับทันที แต่ยังแอบกังวล เรื่องความปลอดภัย ประสิทธิภาพวัคซีน

มาร์เก็ตบัซซ ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างคนไทยทั่วประเทศ จำนวน 1,000 คน ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 ในหัวข้อ “ความพร้อมของไทยกับวัคซีนโควิด-19 หากมีวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ที่พร้อมให้บริการในวันนี้” พบว่า วัคซีนโควิด-19 คนไทย 88% มีความต้องการที่จะเข้ารับการฉีด โดยในกลุ่มดังกล่าวนี้ 50% ยังกังวลถึงผลข้างเคียง ในขณะที่อีก 42% กังวลว่าจะต้องออกเงินส่วนตัวเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน

คนไทย วัคซีนโควิด-19

ทั้งนี้ แม้ว่าการทดลอง และพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ยังอยู่ในขั้นของการทดลองทางคลินิกในระยะสุดท้าย แต่จากผลการสำรวจพบว่า 29% ของผู้ที่มีความต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีน แสดงความคิดเห็นว่า พวกเขามีความพร้อมที่จะรับวัคซีนในทันทีทันใด หากมีการผลิตวัคซีนนี้ออกมาจำหน่าย

ขณะที่ 65% ของผู้ที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ ยังคงต้องการที่จะรอดู ผลการทำงานของวัคซีน ก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน

นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ที่พร้อมจะรับวัคซีนในรายแรก ๆ นั้น มีความวิตกกังวล เกี่ยวกับวัคซีนน้อยกว่า และมีความมั่นใจต่อการวิจัยและขั้นตอน ของการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ว่ามีความปลอดภัยและ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพวกเขายังเต็มใจ ที่จะจ่ายเงิน เพื่อรับวัคซีนอีกด้วย

สำหรับกลุ่มคน ที่ยังต้องการรอดูผลการทำงานของวัคซีน ก่อนที่จะรับการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่นั้น จะพิจารณาถึงความจำเป็น ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน เป็นไปอย่างระมัดระวัง เนื่องจากยังมีความกังวล ถึงผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีน รวมถึงค่าใช้จ่าย ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนที่จะเกิดขึ้น

ความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียง และความมั่นใจ ในประสิทธิภาพการทำงานของวัคซีน เป็นเหตุผลสำคัญ ที่คนไทยบางส่วนมีความคิดว่า จะยังไม่เข้ารับการฉีดวัคซีน หากมีวัคซีนพร้อมให้บริการแล้วก็ตาม นอกจากนี้ พวกเขายังกังวลถึงจำนวนเงิน ที่จะต้องจ่าย สำหรับวัคซีนด้วยเช่นกัน

Infograph TH by Marketbuzzz

ผลสำรวจได้ชี้ให้เห็นว่า คนไทยยังตระหนักถึงความปลอดภัย และประสิทธิภาพ ในกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีน ซึ่งอาจเป็นผลจากความรวดเร็ว ในการคิดค้น และผลิตวัคซีน ของบริษัทวิจัยและพัฒนายาระดับโลก ซึ่งใช้เวลาสั้นกว่า ขั้นตอน การวิจัย และพัฒนาวัคซีนโดยทั่วไป

ที่สำคัญที่สุด ประเทศไทย จะต้องมีความพร้อม ทั้งในด้านของการมีวัคซีน ในปริมาณที่เพียงพอ และราคาของวัคซีนจะจำหน่าย โดยจากการสำรวจของ มาร์เก็ตบัซซ พบว่า ความสามารถในการจ่ายค่าวัคซีน มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และราคาของวัคซีน ที่ประชาชนส่วนใหญ่ หรือ 34% เต็มใจที่จะจ่าย จะอยู่ที่ประมาณ 100-300 บาท

แกรนท์ บาร์โทลี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาร์เก็ตบัซซ กล่าวว่า การสำรวจในครั้งนี้ได้ออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล และสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหา และผลกระทบ ของการกำหนดราคา วัคซีนโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เป็นที่แน่ชัดว่า การกำหนดราคาวัคซีน ที่เหมาะสมกับทุกคนนั้น เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มที่มีรายได้น้อย ที่มีความกังวลว่าราคาวัคซีนจะสูง

อีกองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับวัคซีนในประเทศไทย คือ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในขณะที่การทดลองทางคลินิกเป็นไปในทิศทางที่ดี การพัฒนาวัคซีน อาจเป็นที่น่าเสียดาย หากมีเพียงกลุ่มคนไม่กี่กลุ่ม ที่เชื่อมั่น ที่จะรับการฉีดวัคซีน

สะท้อนได้จากผลสำรวจ ที่พบว่า คนไทยจำนวนมาก ยอมรับที่จะรับการฉีดวัคซีน แม้ว่าอาจจะยังไม่เข้ารับวัคซีนนี้ในทันทีทันใด การสร้างความมั่นใจในวัคซีน ควรเริ่มจากกระบวนการกำกับดูแล ที่มีความชัดเจน และมีความน่าเชื่อถือ โดยการสื่อสาร และให้ความรู้ จากหน่วยงานในระดับประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับวัคซีน และมีข้อมูลมากพอ ที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ

ดังนั้น การเตรียมความพร้อม การประสานงาน และการวางแผน ในการแจกจำหน่ายวัคซีน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ภาครัฐและผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข จึงมีบทบาทสำคัญ ในการสร้างความมั่นใจ ให้กับประชาชน ต่อวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลวัคซีน ที่มีความสำคัญ และน่าเชื่อถือที่สุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม