ดูหนังออนไลน์
Business

ประท้วง ‘โบนัส-เงินเดือน’ พุ่ง 192 แห่ง ช่วง 2 เดือนก่อนสิ้นปี


ประท้วงโบนัส ขึ้นเงินเดือน พุ่งปลายปี รมว.แรงงาน สั่งเฝ้าระวังข้อพิพาทแรงงาน กิจการ พื้นที่กลุ่มเสี่ยง ยานยนต์ ท่องเที่ยว

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในช่วงปลายปีของทุกปี จะมีการเรียกร้อง หรือ ประท้วงโบนัส ขอขึ้นเงินเดือน และสวัสดิการต่าง ๆ หากไม่เป็นที่พอใจต่อทั้งสองฝ่าย ก็อาจก่อให้เกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานได้ จึงได้สั่งการให้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จับตาเฝ้าระวัง ปัญหาข้อพิพาทแรงงาน ดังกล่าว

ประท้วงโบนัส

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจับตา เฝ้าระวังในสถานประกอบกิจการ ประเภท ผลิตชิ้นส่วน และ อุปกรณ์ประกอบยานยนต์ และเครื่องยนต์ สถานประกอบกิจการประเภท โรงแรม และการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวัง ในเขตพื้นที่ ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี เนื่องจากพบว่า มีข้อเรียกร้องมากตามลำดับ ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หากพบว่า มีสัญญาณที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทแรงงาน ให้เร่งส่งเจ้าหน้าที่ เข้าไปทำความเข้าใจ และช่วยไกล่เกลี่ย ให้ได้ข้อยุติในพื้นที่ โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม และการบริการ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ทำให้ปริมาณยอดสั่งซื้อและการใช้บริการลดลง โดยพบว่า สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ประมาณ 90% หรือมากกว่านั้น สูญเสียรายได้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดข้อเรีย

ด้าน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้อพิพาทแรงงาน ขอฝากเตือนนายจ้าง และลูกจ้าง ให้เจรจากันด้วยเหตุผล โดยยึดหลัก แรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน

สุชาติ ชมกลิ่น
สุชาติ ชมกลิ่น

ด้านนายจ้าง ควรชี้แจงข้อเท็จจริง ถึงผลประกอบกิจการที่ผ่านมา เพื่อทำความเข้าใจกับลูกจ้าง อย่างตรงไปตรงมา โดยยึดหลักสุจริตใจ และขอให้ทั้งสองฝ่ายคำนึงถึง สิทธิ หน้าที่ ภายใต้กรอบของกฎหมาย และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

จากการเก็บข้อมูลสถานการณ์ ด้านแรงงานสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2563 พบว่า มีการยื่นข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน และข้อขัดแย้ง ในเรื่องของเงินโบนัส การขึ้นเงินเดือน และสวัสดิการด้านต่าง ๆ ตามลำดับ โดยมีการยื่นข้อเรียกร้อง 192 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 134,964 คน ยุติแล้ว 35 แห่ง

ทั้งนี้ จังหวัดระยองยื่นข้อเรียกร้องมากที่สุดถึง 58 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 40,842 คน รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี 53 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 27,303 คน มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น 20 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 9,722 คน ยุติแล้ว 10 แห่ง

เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่เกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานมากที่สุด คือ จังหวัดระยอง รองลงมาคือ กรุงเทพฯ และชลบุรี มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง 2,825 คน 1,592 คน และ 1,715 คน ตามลำดับ

ส่วนข้อขัดแย้งมีจำนวน 13 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 10,374 คน ยุติแล้ว 12 แห่ง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปทุมธานี และสระบุรี ทั้งนี้ มีการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ทั้งหมด 45 แห่ง ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินจำนวน 2,481.35 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม