Business

ลุ้น ครม. ไฟเขียวเพิ่มเงิน ‘ประกันราคาข้าว’ จ่ายส่วนต่างงวดถัดไป 7 ธันวาคม

“พาณิชย์” เสนอเพิ่มเงิน “ประกันราคาข้าว” เข้า ครม. ลุ้นจ่ายส่วนต่างงวด 5 วันที่ 7 ธันวาคม นี้ ส่วนวันนี้ (1 ธ.ค.) ดีเดย์เริ่มจ่ายเงินสนับสนุนบริหารจัดการข้าว 50%

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (1 ธ.ค. 63) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ลงนามนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ โดยขอเพิ่มวงเงินงบประมาณ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 จำนวน 28,711 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด

ประกันราคาข้าว 7 ธ.ค.

ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้จ่ายเงินให้กับชาวนาไปแล้วจำนวน 18,096 ล้านบาท เริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมาแล้วสำหรับงวดแรก และงวดต่อไปก็จะจ่ายเงิน ประกันราคาข้าว ทุกสัปดาห์ ดังนั้นรอบต่อไปจะเป็นวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเกษตรกรจะได้รับส่วนต่างสูงสุดคือ 40,000 บาท จากการปลูกข้าวหอมมะลิ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต่อว่า ส่วนเงินช่วยสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าว ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ ซึ่งเกษตรกรจะได้สูงสุดรายละ 20,000 บาทนั้น จะจ่ายให้ครึ่งหนึ่งก่อน คิดเป็นเงินไร่ละ 500 บาท เริ่มตั้งแต่วันนี้

สำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้น เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 วงเงิน 28,046 ล้านบาท โดยจะจ่ายผ่านบัญชีชาวนาโดยตรงตั้งแต่วันที่ 1-5 ธันวาคม 2563 จำนวนเกษตรกรได้รับประโยชน์ประมาณ 4.35 ล้านครัวเรือน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวที่รออยู่ได้รับทราบ

ชาวนา ภาพฟรี

“โครงการนี้เป็นมาตรการเสริมและคู่ขนานกับโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกร ซึ่งนอกเหนือจากโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวนี้แล้ว รัฐบาลยังมีมาตรการคู่ขนานอย่างอื่น เช่น โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก เป็นต้น “ นายจุรินทร์ กล่าว

ส่วนเรื่องมันสำปะหลัง นายจุรินทร์ ระบุว่า จะจ่ายเงินส่วนต่างวันแรกคือวันนี้เช่นกัน เป็นวันจ่ายเงินโอนเข้าบัญชีให้เกษตรกรมันสำปะหลังโดยตรง ซึ่งเงินส่วนต่างงวดนี้จะได้ 26 สตางค์ต่อกิโลกรัม และเกษตรกรที่ได้สูงสุดคือประมาณ 26,000 บาท เนื่องจากประกันรายได้ไว้ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาทไม่เกิน 100 ตัน

 

นบข. เพิ่งไฟเขียวเพิ่ม “ประกันรายได้” ชาวนาทะลุ 4.6 หมื่นล้าน

ทั้งนี้ เมื่อวานนี้ (30 พ.ย.63) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 5/2563 โดยมีมติเห็นชอบ การปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564 รอบที่ 1 จากที่ ครม. ได้อนุมัติเบื้องต้น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 18,096.06 ล้านบาท เพิ่มเติมอีก 28,711.29 ล้านบาท เป็น 46,807.35 ล้านบาท

ประยุทธ์30111

โดยจะนำเสนอ มติ นบข. ให้ ครม. พิจารณาต่อไป พร้อมทั้งมอบหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงพาณิชย์ จัดทำรายละเอียดโครงการฯ และงบประมาณให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปริมาณผลผลิต ประมาณการวงเงินที่ใช้ เพื่อให้การจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ ล่าสุดชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินส่วนต่างราคา 2 งวด ประกอบด้วย เงินชดเชยงวดที่ 2 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 602,485 ราย วงเงิน 5,641 ล้านบาท และเกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินชดเชยส่วนต่างในงวดที่ 3 อีกจำนวน 1,497,508 ราย วงเงิน 12,900 ล้านบาท รวมแล้ว 2,099,993 คน วงเงินรวม 18,514 ล้านบาท โดยล่าสุดเมื่อวานนี้ (30 พ.ย. 63) เพิ่งมีการประกาศหลักเกณฑ์เงินชดเชยงวดที่ 4 ออกมา

อ่านข่าวเพิ่มเติม