ดูหนังออนไลน์
Business

‘สนามบินหาดใหญ่’ ขาดทุน ‘ทอท.’ บันทึกด้อยค่าสินทรัพย์ 1.6 พันล้าน


ไวรัสโควิด-19 ซัดอ่วม! ปีงบประมาณ 2563 “สนามบินหาดใหญ่” ผลประกอบการขาดทุน “ทอท.” ตัดงบบันทึกด้อยค่าทางบัญชี 1.6 พันล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (26 พ.ย. 63) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ผู้บริหารสนามบินหลัก 6 แห่งของประเทศไทย แจ้งผลประกอบการประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปีงบประมาณ 2563 ทอท. มีกำไรสุทธิ 4,320.68 ล้านบาท ลดลง 20,705.69 ล้านบาท หรือลดลง 83% จากปีงบประมาณ 2562 ที่มีกำไรสุทธิ 25,026.69 ล้านบาท

สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ไวรัสโคสิด-19 ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารลดลงเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ทอท. ยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ภายในสนามบินและสายการบิน ส่งผลให้รายได้ส่วนนี้ลดลงตามไปด้วย

ทั้งนี้ ทอท. ได้แจ้งสาเหตุที่ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 เปลี่ยนแปลงเกิน 20% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2562 อย่างละเอียดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้แล้ว คลิกที่นี่

สนามบินหาดใหญ่ ทอท.

“สนามบินหาดใหญ่” ขาดทุน

นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ทอท. ได้แจ้งเรื่องการด้อยค่าสินทรัพย์ของ สนามบินหาดใหญ่ อยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมด้วย

“…ในขณะที่ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 1,655.54 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 มีข้อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) อาจเกิดการด้อยค่า เนื่องจากปริมาณเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารลดลงอย่างมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ จากการทดสอบการด้อยค่าสินทรัพย์ของ ทหญ. พบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งกำหนดจากมูลค่าการใช้สินทรัพย์ไม่ครอบคลุมมูลค่าตามบัญชีคงเหลือของสินทรัพย์ จึงรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทั้งจำนวน”

นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อธิบายเพิ่มเติม เรื่องดังกล่าว “เป็นเกณฑ์ทางบัญชี สนามบินไหนที่เห็นว่าไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือขาดทุน .. ทางบัญชีก็จะบันทึกเป็นด้อยค่า”

การบันทึกด้อยค่าส่งผลประการสำคัญกับการบันทึกบัญชีคือ งบลงทุนแทนที่จะหักเป็นค่าใช้จ่ายตามค่าเสื่อมในแต่ละปี ก็ต้องหักเป็นค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน ณ​ ปีที่มีรายจ่ายทันที

shutterstock 628453070

รายงานข่าวเปิดเผยเพิ่มเติมว่า สนามบินหาดใหญ่มีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับสนามบินอื่นๆ ของ ทอท. และช่วงที่ผ่านมายังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจในตัวเมืองหาดใหญ่เอง เมื่อเจอสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลให้สนามบินหาดใหญ่ซึ่งพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก เข้าสู่ภาวะขาดทุนและต้องบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์ตามการตั้งข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีผู้โดยสารรวม 2.4 ล้านคน ลดลง 38.4% จากปีก่อนหน้าที่มีผู้โดยสารรวม 4 ล้านคน และมีเที่ยวบิน 18,250 เที่ยวบิน ลดลง  32.5 % จากปีก่อนหน้าที่มี 27,045 เที่ยวบิน

 

ทอท. กุมขมับอีก 3 ปี ธุรกิจฟื้น

ในที่ประชุมประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. ครั้งล่าสุด ยังได้รับทราบรายงานข้อมูล การวิเคราะห์สถานการณ์ผลกระทบ และประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศระหว่างปีงบประมาณ 2563 – 2566 ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดย ทอท. ได้รายงานการปรับประมาณการปริมาณจราจรทางอากาศ จากการประเมินผลกระทบสถานการณ์ในปัจจุบัน ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างปีงบประมาณ 2564-2566 ดังนี้

  • ปีงบประมาณ 2564 ปริมาณเที่ยวบินรวม 446,986 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสารรวม 47.91 ล้านคน
  • ปีงบประมาณ 2565 ปริมาณเที่ยวบินรวม 776,763 เที่ยวบิน และผู้โดยสารรวม 110.88 ล้านคน
  • ปีงบประมาณ 2566 ปริมาณการจราจรทางอากาศจะกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับปีงบประมาณ 2562 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

S 25542730

การปรับปริมาณจราจรทางอากาศข้างต้น มีความแตกต่างไปจากประมาณการเดิมเฉพาะจำนวน ผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ลดลง 10.5% และเที่ยวบินระหว่างประเทศลดลง 11.9% จากประมาณการเดิมอันเนื่องมาจากข้อจำกัดของด่านควบคุมโรคในการคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศขาเข้า

ส่วนจำนวนผู้โดยสาร ภายในประเทศเพิ่มขึ้น 16.4% และเที่ยวบินภายในประเทศเพิ่มขึ้น 20.2% จากประมาณการเดิมซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 (ศบค.)

อ่านข่าวเพิ่มเติม