Business

ไม่รู้ไม่ได้ ช้อปดีมีคืน เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนใช้สิทธิ เช็คลิสต์รายการสินค้า ‘ซื้อได้ – ไม่ได้’

ช้อปดีมีคืน เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนใช้สิทธิ ลิสต์รายการสินค้าซื้อได้ – ไม่ได้ สำหรับใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี 2563 เช็คลิสต์ได้ที่นี่

มาตรการ ช้อปดีมีคืน ที่รัฐบาล โดย กระทรวงการคลัง คลอดออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มประชาชน ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทุกปี ซึ่งถือว่า เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อ และต้องการจับจ่ายในช่วงปลายปีอยู่แล้ว แต่ยังมีข้อสงสัยอีกมาก เกี่ยวกับ ช้อปดีมีคืน เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนใช้สิทธิ

ช้อปดีมีคืน เรื่องที่ต้องรู้

 

สินค้าและบริการ ที่ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อน

 • ค่าสุรา เบียร์ และไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซ สำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร และ ค่าบริการหนังสือพิมพ์ และ นิตยสาร ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการ จัดนำเที่ยว
 • ค่าที่พัก ในโรงแรม
 • ทองคำแท่ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าทำศัลยกรรม
 • ผักผลไม้สด เนื้อสัตว์สด
 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหต ประกันรถยนต์

shopping

สินค้าและบริการ ที่ได้รับสิทธิลดหย่อน ช้อปดีมีคืน

 • ค่าอาหารและครื่องดื่ม ทานข้าวในร้นอหาร ภัตตาคาร หรือโรงแรม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
 • สินคำ ในร้านสะดวกซื้อ
 • สปา
 • คาราโอเกะ
 • อาบอบนวด
 • อาบน้ำสัตว์
 • คำกำเหน็จ ทองรูปพรรณ
 • ยารักษาโรค อหารเสริม ที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม
 • อุปกรณ์ไอที เครื่องใช่ไฟฟ้า คอมพิวเดอร์ สมาร์ทโฟน
 • สินค้าที่ซื้อจาก ร้านดิวตี้ฟรี โดยต้องเป็นสินค้าที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม
 • การซื้อของออนไลน์ ผ่าน แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Shopee, Lazada หรือร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ ที่ผู้ขายออกใบกำกับภาษีได้
 • สินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มทั่วไป
 • ค่าบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มทั่วไป
 • สินค้า OTOP ที่ขึ้นทะเบียน OTOP แล้ว
 •  หนังสือ หนังสือเรียน ตำรา พอคเก็ตบุ๊ค และ e-book

ช้อปดีมีคืน เรื่องที่ต้องรู้

สำหรับ หลักฐานที่ต้องใช้ ในการประกอบยื่นขอใช้สิทธิลดหนย่อนภาษีฯ ตามมาตรการดังกล่าว มีสาระสำคัญ คือ

 • ซื้อสินค้าและบริการทั่วไป ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ (ทั้งแบบกระดาษ และแบบ e-Tax Invoice) ที่ระบข้อมูลผู้ขาย และข้อมูลผู้ซื้อ รวมถึงวันที่ รายการและจำนวนเงิน
 • ซื้อหนังสือ (รวมถึง e-book) ใบเสร็จรับเงิน (ทั้งแบบกระดาษ และแบบ e-Receipt) ที่ระบุข้อมูลผู้ขาย และ ข้อมูลของคุณ รวมถึงวันที่ รายการและจำนวนเงิน
 • ซื้อสินค้า OTOP ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ใบเสร็จรับเงิน (ทั้งแบบกระดาษ และแบบ e-Tax Invoice & e-Receipt) ที่ระบุรายการสินด OTOP, ข้อมูลผู้ขาย และข้อมูลผู้ซื้อ รวมถึงวันที่ รายการและจำนวนเงิน

มาตรการช้อปดีมีคืน เป็นมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย สำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้ ด้วยการนำค่าซื้อสินค้าและบริการ มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนจ่ายจริง รวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน โดยมาตรการดังกล่าว จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สิ่งสำคัญ คือ การใช้สิทธิลดหย่อนภาษี จากมาตรการ ช้อปดีมีคืน ต้องใช้เก็บใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ เป็นหลักฐานประกอบการการยื่นขอลดหย่อนภาษี ซึ่งอย่าลืมว่า ใบเสร็จที่จะขอจากร้านค้า ต้องเป็น ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ที่ระบุข้อมูลของ ผู้ขาย ข้อมูลผู้ซื้อ รายการที่ซื้อ จำนวนเงิน และวันที่ ที่ซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ ไว้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ ผู้บริโภค ยังไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าครั้งเดียว ที่มีมูลค่า 3 หมื่นบาท แต่สามารถซื้อได้หลายครั้ง แล้วรวมยอดเงินทั้งหมด ไม่เกิน 3 หมื่นบาท เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีฯ

ที่มา : itax

อ่านข่าวเพิ่มเติม