Business

ออมเงินกันเถอะ! กอช. เปิดกว้าง อาชีพอิสระ พ่อบ้านแม่บ้าน ออม 100 ได้เพิ่ม 100


กอช. ชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อบ้านแม่บ้าน อายุ 50 – 60 ปี สมัครออมเงินกับ กอช. 100 บาทต่อเดือน ได้รับเงินเพิ่มอีก 100 บาทต่อเดือน 

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่มีสิทธิสมัคร หรือ พ่อบ้านแม่บ้าน สมัครออมเงินกับ กอช. 100 บาทต่อเดือน ได้รับเงินเพิ่มจากรัฐอีก 100 บาทต่อเดือน หรือตามช่วงอายุของสมาชิก สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี ไว้ใช้ในยามเกษียณ

money ๒๐๑๑๒๓ 1

ทั้งนี้ เมื่ออายุครบ 60 ปี จะได้รับบำนาญเป็นรายเดือนจาก กอช. สำหรับผู้ที่สนใจตรวจสอบสิทธิ และคุณสมบัติก่อนการสมัครสมาชิกได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน

นอกจากนี้ ยังสมัครได้ที่ ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส., ธอส., ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ