Business

‘ช้อปดีมีคืน’ ซื้อทอง ได้สิทธิลดหย่อนมั๊ย สินค้าที่ต้องรู้ว่าใช้ในโครงการไม่ได้ อ่านที่นี่!

ช้อปดีมีคืน ซื้อทอง ได้ลดแต่ค่ากำเหน็จ พร้อมเรื่องต้องรู้ก่อนช้อป กับสินค้าที่ใช้สิทธืไม่ได้ เพราะไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้สิทธิแบบไหนให้ลดหย่อนสุดคุ้ม

มาตรการช้อปดีมีคืน ที่รัฐบาล โดย กระทรวงการคลัง คลอดออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกปี ซึ่งถือว่า เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อ และต้องการจับจ่ายในช่วงปลายปีอยู่แล้ว แต่ยังมีข้อสงสัยอีกมาก เกี่ยวกับสินค้าที่ใช้สิทธิ หนึ่งในนั้นคือ คำถามว่า ช้อปดีมีคืน ซื้อทอง สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไหม?

ช้อปดีมีคืน ซื้อทอง

คำตอบสำหรับประเด็นนี้คือ การซื้อ ทองคำแท่ง ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ เพราะทองคำแท่งไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนการซื้อ ทองรูปพรรณ สามารถนำค่ากำเหน็จ มาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ตามเงื่อนไข แต่ไม่สามารถนำ ราคาทองคำรูปพรรณ มาใช้สิทธิลดหย่อยได้ เพราะตัวทองคำ ก็ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน

ก่อนอื่น มาดูก่อนว่า สินค้าที่กระทรวงการคลังกำหนด ว่าเข้าสิทธิโครงการ และไม่เข้าสิทธิโครงการ ช้อปดีมีคืน มีอะไรบ้าง

สินค้าที่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ในโครงการ ช้อปดีมีคืน

 • สินค้าและบริการทุกประเภท ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับ กรมการพัฒนาชุมชน แล้ว
 • ค่าซื้อหนังสือ และค่าบริการหนังสือ ที่อยู่ในรูปของ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

สินค้าต้องห้าม ไม้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน ประกอบด้วย

 • ค่าสุรา เบียร์ และไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยว ที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรม ที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

แต่เงื่อนไขที่ออกมา ต้องยอมรับว่า ยังค่อนข้างกว้าง เพราะไม่ได้ระบุลงไปให้ชัดเจนว่า ในกลุ่มสินค้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขโครงการ มีอะไรบ้าง ซึ่งเรารวบรวมบางส่วน มาให้ ดังนี้

ข้อปรก จำไว้ง่ายๆ ว่า หากจะใช้สิทธิในโครงการ ช้อปดีมีคืน ต้องซื้อสินค้า หรือใช้บริการจากร้านที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ได้เท่านั้น ยกเว้นการซื้อหนังสือ, e-Book หรือสินค้าโอทอปที่ใช้ใบเสร็จรับเงินได้

สำหรับสินค้าที่ซื้อแล้ว ไม่่สามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืน เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี เช่น

 • ข้าวสาร ผัก-ผลไม้สด เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถือเป็นสินค้าเกษตร ที่ยังไม่ได้แปรรูป ซึ่ง ได้รับการยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อยู่แล้ว จึงนำไปใช้ลดหย่อนภาษีไม่ได้
 • อาหารสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นอาหารสุนัข แมว ปลา สุกร ฯลฯ จะบรรจุกระป๋อง ภาชนะ หีบห่อ หรือไก็ตาม จัดเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี VAT ดังนั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้
 • การจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ถ้าเทียบจากโครงการช้อปช่วยชาติของปีก่อน ๆ การซื้อประกันภัยรถยนต์จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ เนื่องจากประกันรถยนต์ มีระยะเวลาคุ้มครอง นอกเหนือช่วงวันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเงื่อนไขของโครงการช้อปดีมีคืน ระบุว่า ต้องซื้อและใช้บริการภายในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น
 • การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล เช่น ทันตกรรม ทำเลสิก ทำศัลยกรรม เข้าคอร์สเสริมความงาม ตรวจสุขภาพ ฯลฯ ค่ารักษาพยาบาลเหล่านี้ได้รับการยกเว้น VAT จึงไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้
 • บริการที่เสียค่าสมาชิกรายปี เช่น สมาชิกฟิตเนสรายปี หากเป็นการจ่ายรายปี จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากมีระยะเวลาให้บริการนอกเหนือจากช่วงวันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563
 • บัตรของขวัญ (Gift Voucher) ใช้ลดหย่อนภาษีไม่ได้ เพราะบัตรของขวัญ ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าเทอม และคอร์สเรียนพิเศษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของราชการ หรือเอกชน ถือเป็นการให้บริการทางการศึกษา ที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนไม่ได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม