Business

บิ๊กตู่ ตรวจเข้ม สนามบิน โรงแรม ALQ ‘ภูเก็ต-เกาะสมุย’ เปิดรับนักท่องเที่ยว


สนามบิน โรงแรม ALQ ภูเก็ต-เกาะสมุย พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว นายกฯ ลงพื้นที่ ตรวจมาตรการคัดกรอง ย้ำเข้มมาตรการความปลอดภัย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม สนามบิน โรงแรม ALQ ภูเก็ต-เกาะสมุย  โดยเฉพาะ มาตรการคัดกรอง โรคโควิด-19 เพื่อรองรับการเปิดรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

สนามบิน โรงแรม ALQ

พร้อมกันนี้ ยังได้เดินทางไป ตรวจมาตรการความปลอดภัย ในระบบสถานกักกันโรค ที่รัฐกำหนด ส่วนภูมิภาค (Alternative Local Quarantine : ALQ) ที่พื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกด้วย เนื่องในโอกาส ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ ที่จังหวัดภูเก็ต

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ดังนั้น การคัดกรอง และกักกันโรค ผู้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย จึงมีความสำคัญ โดยได้เตรียมความพร้อม ทั้งสนามบินสมุย และสนามบินภูเก็ต ทั้งการวัดไข้ ระบบตรวจคัดกรอง ระบบห้องปฏิบัติการ ระบบแอปพลิเคชันในการติดตาม โรงแรมที่ใช้ในการกักตัวเป็น ALQ รวมถึงบุคลากร ยา และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ทำให้มั่นใจได้ว่าประเทศไทย สามารถรับนักท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย และสามารถควบคุมโรค ให้อยู่ในวงจำกัด

120016

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้จำลองว่า มีนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เดินทางด้วยเครื่องบินถึงเกาะสมุย ใช้รถรางลำเลียงผู้โดยสาร เข้ามายังทางเข้า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ จากนั้นผ่านด่านคัดกรอง โดยทำความสะอาดมือและรองเท้า วัดอุณหภูมิร่างกาย

หากระหว่างคัดกรองมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือมีอาการ ตามนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ได้แก่ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จะถูกสอบสวนโรคที่ห้องแยกกัก พร้อมรายงานข้อมูลตามระบบ และส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเกาะสมุย

หากผ่านการวัดอุณหภูมิ จะตรวจเอกสารทางราชการได้แก่ หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ Fit to Fly ผลตรวจปลอดเชื้อโควิด 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ใบจองโรงแรม ALQ หนังสือเดินทาง ประกันสุขภาพ 1 แสนเหรียญ ใบ ตม. แอปพลิเคชัน Samui Health Pass และแอปพลิเคชัน COSTE จากนั้นคัดกรองสุขภาพ พิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ และพิธีการศุลกากร

793793

จากนั้นเจ้าหน้าที่โรงแรมรับนักท่องเที่ยว ทำการเช็คอินออนไลน์ ทำลายเชื้อบนกระเป๋าเดินทาง และไปยังโรงแรมที่เป็นสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด (Alternative Local Quarantine : ALQ) เพื่อกักตัว 14 วัน ตรวจหาเชื้อขณะกักตัวอย่างน้อย 3 ครั้ง โดยส่งตรวจโรงพยาบาลเกาะสมุย

กรณีที่พบการติดเชื้อ จะส่งรักษาโรงพยาบาลเกาะสมุย โดยผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ระหว่างกักกันและการรักษาโดยสมัครใจ หากไม่พบเชื้อเมื่อกักตัวครบ 14 วัน ก็สามารถไปท่องเที่ยวต่อได้ ทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อ เป็นการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

ขณะที่สนามบินภูเก็ต ก็มีระบบการดำเนินการคัดกรอง ผู้เดินทาง เช่นเดียวกัน โดยส่งตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 จังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ สามารถออกผลตรวจได้ภายใน 1 วัน

นายก

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีประสบการณ์ และบทเรียน ในการต่อสู้กับโรคโควิด 19 ทำให้สามารถควบคุมโรคนี้ได้เป็นอย่างดี อย่างการคัดกรองและกักกันโรค ผู้เดินทางจากต่างประเทศ ก็ดำเนินการได้เป็นอย่างดี โดยเริ่มจากการเปิดให้คนไทยในต่างประเทศ เดินทางกลับเข้ามา แล้วจึงขยายให้ชาวต่างชาติ ตามที่กำหนด เดินทางเข้ามาด้วย

“จากการเริ่มเปิดรับผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาเมืองไทย เป็นที่ประจักษ์ว่าประเทศไทยสามารถควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 จากต่างประเทศไม่ให้แพร่ระบาดภายในประเทศได้ จึงขยายต่อในเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรองรับตามปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา”นายอนุทิน กล่าว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แม้ประเทศไทยจะมีระบบคัดกรองและกักกันโรคที่ดี แต่คนไทยยังต้องร่วมมือกันคงมาตรการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะ DMHT ที่เป็นวัคซีนที่ดีที่สุด ได้แก่

  • D : Distancing การเว้นระยะห่าง
  • M : Mask Wearing สวมหน้ากาก
  • H : Hand Washing การล้างมือ
  • T : Testing การตรวจคัดกรองและรักษาอย่างรวดเร็ว จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงโรคโควิด 19 ได้

 

โรงแรมส่วนการบริหารจัดการภายใน โรงแรม ALQ จะยึดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดการกักตัวไม่อนุญาตให้ออกนอกห้อง โดยมีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 อย่างน้อย 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 0 , 7 และ 12 ของการกักตัว ทำการเก็บตัวอย่างที่หน้าห้องพัก หากตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างการกักกัน จะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเกาะสมุยที่เป็นคู่สัญญา

ปัจจุบันเกาะสมุย มีโรงแรมที่เป็น ALQ จำนวน 7 แห่ง รวม 226 ห้อง ขณะที่โรงพยาบาลเกาะสมุย มีศักยภาพรองรับผู้ติดเชื้อได้ 49 ราย ถือว่าเพียงพอ เนื่องจากเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว จากประเทศความเสี่ยงต่ำ และบางประเทศเสี่ยงต่ำกว่าไทย ทำให้มีอัตราการติดเชื้อที่ต่ำมาก และมีการตรวจโควิด ก่อนเดินทางทุกราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม