Business

ไทยยืนหนึ่ง! จัดส่งสินค้า รวดเร็วที่สุด ใน 4 ประเทศอาเซียน ช่วงล็อกดาวน์

ไทยยืนหนึ่ง จัดส่งสินค้า รวดเร็วที่สุด ในช่วงปิดประเทศ ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เทียบ 4 ประเทศที่มีอัตราการซื้อสินค้าออนไลน์สูงสุดในอาเซียน

การจัดส่งสินค้า นับเป็นปัจจัยหลัก ที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ยิ่งการจัดส่งดำเนินการ ส่งถึงมือผู้รับรวดเร็วเท่าไร ธุรกิจอีคอมเมิร์ซนั้น ๆ ยิ่งได้รับกระแสตอบรับจากเหล่านักช้อปออนไลน์ดีขึ้นเท่านั้น และล่าสุดพบว่า ไทยยืนหนึ่ง จัดส่งสินค้า รวดเร็วที่สุด ในช่วงล็อกดาวน์

ไทยยืนหนึ่ง จัดส่งสินค้า

ที่น่าจับตามอง คือ การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่เริ่มโจมตีตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลอย่างหนักต่อทุกประเภทธุรกิจ แม้กระทั่งกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ดูเหมือนจะตัดปัญหาเรื่องการตกลงซื้อ-ขายแบบเผชิญหน้าออกไปได้ แต่สุดท้ายปัญหาใหญ่ก็มาตกที่การจัดส่งอยู่ดี

ดังนั้น หากการวางรากฐานกระบวนการจัดส่งสินค้าของร้านค้าอีคอมเมิร์ซนั้น ๆ แข็งแรงมากพอ มีการวางแผนสำรองป้องกันไว้ระดับหนึ่ง แม้ระบบจัดส่งสินค้า จะล่าช้าลงบ้าง แต่ก็ยังจับกลุ่มเป้าหมายช่วงโควิดได้

 iPrice Group แหล่งช้อปปิ้งเปรียบเทียบราคาสินค้าออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จับมือกับ Parcel Monitor ผู้นำซอฟต์แวร์ ด้านการเช็คสถานะสินค้า ให้กับบริษัทจัดส่งสินค้า ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซกว่า 600 รายทั่วโลก เผยข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนวันจัดส่งโดยเฉลี่ยจาก 4 ประเทศตลาดอีคอมเมิร์ซยอดนิยม ได้แก่ มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์ และไทย ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563

จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ภาพรวมความล่าช้า ในการจัดส่งสินค้า ในแต่ละประเทศดังกล่าว มีความแตกต่างกัน ดังนี้

อากาศร้อนชื้น มีผลต่อระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

จากการเปรียบเทียบความเร็ว ในการจัดส่งสินค้า ช่วงก่อนปิดประเทศ พบว่า มาเลเซีย คือ ตลาดอีคอมเมิร์ซที่มีระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า เร็วเป็นอันดับที่ 3 จาก 4 ประเทศ เฉลี่ย 2.1 วัน

Parcel Perform x iPrice 1

แต่ช่วงปิดเมือง ระยะเวลาจัดส่งสินค้า กลับล่าช้ามากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 โดยมีอัตราความเร็ว ในการจัดส่งเฉลี่ยที่ 4.6 วัน หรือช้าลงถึง 119% ซึ่งใกล้เคียงกับระยะเวลาการจัดส่งล่าช้า ในตลาดอินโดนีเซีย ที่มีความล่าช้าในการจัดส่งสินค้า ช่วงปิดประเทศ ตามมาเป็นอันดับสอง จากเดิมเฉลี่ย 2.3 วัน (ล่าช้าเพิ่ม 3 วัน) ช่วงปิดประเทศ หรือล่าช้าขึ้นถึง 30%

 

ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจาก ความแตกต่างของสภาพอากาศ ที่ทั้ง มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ต่างก็มี “เกาะ” น้อยใหญ่มากมาย เช่นเดียวกับทางตอนใต้ของไทย ทำให้ทั้งสองประเทศ ส่วนใหญ่จะมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น ควบคู่ไปกับจำนวนการสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นกว่า 60% ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม

ข้อมูลวิจัยตลาดของบริษัท iPrice Group ที่เก็บข้อมูลจาก จำนวนการสั่งซื้อ ที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ย ในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ASEAN ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนส่งผลให้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ล่าช้ากว่าเดิม

ไทย มีระยะเวลาจัดส่งสินค้าเร็วที่สุดในภูมิภาค

แม้จากข้อมูลจะชี้ว่า สิงคโปร์ คือ ตลาดอีคอมเมิร์ซ ที่มีระยะเวลาจัดส่งสินค้าโดยเฉลี่ย เร็วที่สุด ทั้งก่อน และช่วงปิดประเทศ โดยมีอัตราความล่าช้า โดยเฉลี่ยที่ 15% จาก 1.3 วัน เป็น 1.5 วัน

Hero Image 1

แต่ถ้าวัดกันตามขนาดพื้นที่แล้ว จะเห็นว่า แท้จริงแล้ว ประเทศไทยต่างหาก ที่เป็นตลาดอีคอมเมิร์ซ ที่มีระยะเวลาจัดส่งสินค้าโดยเฉลี่ย เร็วที่สุด ทั้งก่อน และช่วงปิดประเทศ จาก 1.8 วัน เป็น 2 วัน และมีอัตราความล่าช้าโดยเฉลี่ยที่ 11% ซึ่งต่ำสุดในสี่ประเทศ

ทั้งนี้ คาดว่าเป็นเพราะ ตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย มีการแข่งขัน ด้านการจัดส่งสินค้ามาช้านาน จึงไม่แปลกที่จะมีกลยุทธิ์รับมือ ที่แม้จะได้รับผลกระทบบ้างช่วงโควิด แต่ก็อยู่ในระดับที่รับมือไหว

อ่านข่าวเพิ่มเติม