ดูหนังออนไลน์
Business

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ ‘SMEs มีที่ มีเงิน’ ใช้โฉนดค้ำ กู้สูงสุด 50 ล้าน

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ “SMEs มีที่ มีเงิน” เพิ่มสภาพคล่องเอสเอ็มอี ไม่ต้องพึ่งขายฝากที่ดิน โดยใช้โฉนด ค้ำประกันแทน วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านาท

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคาร ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ “SMEs มีที่ มีเงิน” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หลังจากพบว่า ยังมีผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี จำนวนมาก ที่ประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความยากลำบาก

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ "SMEs มีที่ มีเงิน"

หนึ่งในปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี คือ ไม่สามารถกู้เงิน จากสถาบันการเงิน ตามมาตรการก่อนหน้านี้ได้ เพราะติดปัญหาธุรกิจขาดรายได้ และมีภาระหนี้เดิม จึงจำเป็นต้องหันไปพึ่ง การกู้นอกระบบรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะวิธีการ “ขายฝากที่ดิน”

การกู้เงินนอกระบบ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ ต้องเผชิญการถูกเอารัดเอาเปรียบ ด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงมาก ขณะที่วงเงินกู้ ต่ำกว่าราคาประเมินมาก และมีความเป็นไปได้สูง ที่จะต้องสูญเสียที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม

ดังนั้น เพื่อเป็นการปลดล็อกให้ เอสเอ็มอี มีทางออก ท่ามกลางวิกฤติรุนแรงครั้งนี้ ธนาคารออมสินจึงออกสินเชื่อใหม่ นั่นคือ สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน ที่มีแนวคิดในการ เป็นตัวเลือกที่ยุติธรรมแก่ผู้ประกอบการ ให้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่เป็น เอสเอ็มอี สามารถใช้โฉนดที่ดิน มาเป็นหลักประกันการกู้เงิน วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปเสริมสภาพคล่อง ให้กับกิจการ หรือ นำไปไถ่ถอน จากสัญญาขายฝาก ที่ทำไว้

ทั้งนี้ ธนาคาร จะพิจารณาให้กู้ได้สูงถึง 70% ของราคาประเมินที่ดินของราชการ โดยไม่พิจารณาภาระผู้กู้ และไม่วิเคราะห์รายได้ คิดอัตราดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา และผู้กู้ สามารถนำเงินต้น มาไถ่ถอนที่ดินคืนได้เมื่อพร้อม ภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป สถานการณ์มีความผ่อนคลาย และ ธุรกิจมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้ว ก็จะมีความสามารถ ในการชำระหนี้คืน ตามกำหนดเวลา

“ด้วยเงื่อนไขผ่อนปรน ให้ลูกค้าได้กู้ง่าย ๆ เช่นนี้ เชื่อว่า สินเชื่อ SMEs มีที่มีเงิน จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ให้สามารถประคับประคองธุรกิจเดินหน้าต่อท่ามกลางความยากลำบากได้” นายวิทัยกล่าว

วิทัย รัตนากร

สินเชื่อ “SMEs มีที่ มีเงิน” วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท เริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด โดยผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ยื่นขอสินเชื่อได้ที่ เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือติดต่อที่ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการช่วยเหลือ ผู้ได้รับความเดือดร้อน เพราะผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง โดยออกสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ ที่เน้นช่วยลดภาระ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ให้ประชาชน และผู้ประกอบการรายย่อย เช่น  สินเชื่อเพื่อช่วยกลุ่มฐานราก หรือ ซอฟต์โลน ที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือ เอสเอ็มอี กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจประมง รวมไปถึง เอสเอ็มอี ทั่วไป ที่ได้รับความเดือดร้อน จากผลกระทบในครั้งนี้

สำหรับ สินเชื่อ “SMEs มีที่ มีเงิน” มีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

ทั้งนี้ ต้องประกอบธุรกิจ เอสเอ็มอี ภาคการผลิต การบริการ และการพาณิชย์ รวมถึง Social Enterprise และประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการ
  • เพื่อไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชนที่ทำสัญญาขายฝาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้น เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

ประเภทสินเชื่อ เงินกู้ระยะยาว (L/T)

วงเงินโครงการ วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อต่อราย

  • ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่นำราคาประเมิน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ที่มีมูลค่ามาคำนวณจำนวนเงินให้กู้ โดยกำหนดวงเงินให้กู้ต่อราย ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 – 10 ล้านบาท

กรณีนิติบุคคล จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 – 50 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้

ระยะเวลาชำระเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีเงื่อนไขการชำระหนี้ ดังนี้

  • ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
  • ชำระหนี้คืนเงินต้นภายใน 3 ปี

หลักประกันการกู้เงิน

  • ที่ดินว่างเปล่า และ/หรือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน โดยปลอดภาระผูกพัน
  • เจ้าของกรรมสิทธิ์ของหลักทรัพย์ จะต้องถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT