ดูหนังออนไลน์
Business

ไขข้อข้องใจ ‘ช้อปดีมีคืน’ ใบเสร็จใบเดียว 3 หมื่น หรือรวมหลายใบได้

ไขข้อข้องใจ ช้อปดีมีคืน ใช้ใบเสร็จใบเดียว 3 หมื่นบาท หรือ รวมใบเสร็จหลายใบได้ ภายใต้วงเงิน 3 หมื่นบาท พร้อมแนะวิธีช้อปสุดคุ้ม เมื่อเทียบอัตราลดหย่อนภาษี

เริ่มไปแล้ว สำหรับมาตรการ ช้อปดีมีคืน โดย กระทรวงการคลัง ที่มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายในช่วงปลายปี ของกลุ่มประชาชนที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดา เพราะสามารถนำเงินที่ซื้อสินค้าและบริการ ตามเงื่อนไขมาตรการ ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2563 ได้ แต่จนถึงขณะนี้ ยังมีความสับสน และไม่เข้าใจ ในการใช้สิทธิ ซึ่งเราจะ ไขข้อข้องใจ ช้อปดีมีคืน เพื่อสร้างความกระจ่าง

ไขข้อข้องใจ ช้อปดีมีคืน

มีคำถามจากผู้ต้องการใช้สิทธิ ในเรื่องของ เงื่อนไขการใช้ใบเสร็จรับเงิน ที่เป็นใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อนำไปลดหย่อน จะต้องใช้ใบเสร็จใบเดียว ที่มียอดซื้อสินค้า 3 หมื่นบาท หรือ ซื้อได้หลายครั้ง และใช้ใบกำกับภาษีมารวมกันได้ ในมูลค่าไม่เกิน 3 หมื่นบาท เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

จากการสอบถาม ได้คำตอบว่า สามารถใช้ใบกำกับภาษีหลายใบ รวมกันไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือหากเกิน ก็สามารถใช้สิทธิได้จากยอดเงิน 3 หมื่นบาท สำหรับการนำไปเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นั่นหมายความว่า ผู้บริโภค ไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าครั้งเดียว ที่มีมูลค่า 3 หมื่นบาท แต่สามารถซื้อได้หลายครั้ง แล้วรวมยอดเงินทั้งหมด ไม่เกิน 3 หมื่นบาท เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีฯ

อีกข้อควรรู้คือ ใบเสร็จที่จะขอจากร้านค้า ต้องเป็น ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ที่ระบุข้อมูลของ ผู้ขาย ข้อมูลผู้ซื้อ รายการที่ซื้อ จำนวนเงิน และวันที่ ที่ซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ

นั่นหมายความว่า หากต้องการใช้สิทธิดังกล่าว ผู้ใช้สิทธิ ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ต้องมีใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบ จากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐาน ดังนั้น ต้องไม่ลืมขอใบกำกับภาษี และเก็บไว้เป็นหลักฐานใช้ลดหย่อนภาษี

shopping

อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้น สำหรับการซื้อ หนังสือ e-book หรือสินค้า OTOP ที่ไม่ต้องใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ โดยสามารถใช้ใบเสร็จรับเงิน แทนได้ แต่ต้องะบุข้อมูลของ ผู้ขาย ข้อมูลผู้ซื้อ รายการที่ซื้อ จำนวนเงิน และวันที่ ที่ซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ

ข้อควรรู้ และต้องจำ ในมาตรการ ช้อปดีมีคืน มีดังนี้

 • เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ (23 ตุลาคม) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ ช้อปดีมีคืน ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ ตามโครงการ คนละครึ่ง หรือโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมติคณะรัฐนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
 • เงินที่นำมาลดหย่อนได้ มาจากค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ สำหรับการซื้อสินค้า หรือการรับบริการในราชอาณาจักร ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ลดหย่อนสูงสุดได้ไม่เกิน 30,000 บาท
 • ใช้ซื้อสินค้าและบริการ ได้เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด
 • อย่าลืมขอหลักฐานการจ่ายเงิน โดยเฉพาะใบกำกับภาษี และเก็บไว้ให้ดี เพื่อใช้เป็นเอกสาร ประกอบการขอลดหย่อนภาษี
 • มาตรการนี้ ได้เฉพาะบุคคล ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล ที่มิใช่นิติบุคคล

shopping 879498 1280

สำหรับผู้ที่สามารถใช้สิทธิในมาตรการนี้ได้ คือ คนที่ต้องเสียภาษีเงินได้ โดยสามารถนำค่าซื้อสินค้าและบริการ มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ตามจำนวนจ่ายจริง รวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

ขณะที่ ผู้เสียภาษีแต่ละคน จะได้รับสิทธิ์ ลดหย่อนภาษี มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ จำนวนเงินที่ซื้อ และคิดอัตราภาษีคืนตามระดับ เงินสุทธิ ในแต่ละปี ดังนี้

สินค้าที่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ในโครงการ ช้อปดีมีคืน

 • สินค้าและบริการทุกประเภท ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับ กรมการพัฒนาชุมชน แล้ว
 • ค่าซื้อหนังสือ และค่าบริการหนังสือ ที่อยู่ในรูปของ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

สินค้าต้องห้าม ไม้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน ประกอบด้วย

 • ค่าสุรา เบียร์ และไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยว ที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรม ที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

อ่านข่าวเพิ่มเติม