ดูหนังออนไลน์
Business

สนามบิน ‘ทอท.’ กระอักพิษโควิด ปิดปีงบฯ 63 ผู้โดยสารหายเกือบ 70 ล้านคน


สนามบิน “ทอท.” กระอักพิษโควิด ปิดปีงบฯ 63 ผู้โดยสาร หายเกือบ 70 ล้านคน เที่ยวบินลดลงเฉียด 4 แสน ลุ้น! ผลประกอบการไตรมาส 4

รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยถึงปริมาณการจราจรทางอากาศในปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ของท่าอากาศยาน 6 แห่งในสังกัด ทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ว่า

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ทำให้ปริมาณการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกและประเทศไทยปรับลดลงอย่างมาก โดยส่งผลกระทบให้ปริมาณ ผู้โดยสาร ที่เดินทางผ่าน 6 สนามบิน ของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2563 น้อยลงตามไปด้วย

สนามบิน ทอท. ผู้โดยสาร

ผู้โดยสาร ทอท. หายเกือบ 70 ล้านคน

ในปีงบประมาณ 2563 ทอท. มีปริมาณผู้โดยสารจำนวนทั้งสิ้น 72.6 ล้านคน ลดลง 48.8% หรือลดลงกว่า 69.2 ล้านคน เมื่อเทียบกับทั้งปีงบประมาณ 2562 ที่มีจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 141.8 ล้านคน

  • ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 37.4 ล้านคน ลดลง 55%
  • ผู้โดยสารภายในประเทศ 35.1 ล้านคน ลดลง 37%

ในปีงบประมาณ 2563 ทอท. มีปริมาณเที่ยวบินรวมจำนวนทั้งสิ้น 515,185 เที่ยวบิน ลดลง 42.5% หรือลดลงจำนวน 380,912 เที่ยวบิน

  • เที่ยวบินระหว่างประเทศ 244,511 เที่ยวบิน ลดลง 49%
  • เที่ยวบินภายในประเทศ 270,674 เที่ยวบิน ลดลง 31%

สนามบินสุวรรณภูมิ

รายงานข่าวจาก ทอท. แจ้งว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุด คือ 30.7 ล้านคน ลดลง 52.4% หรือลดลง 34 ล้านคน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 23.5 ล้านคน ลดลง  55.3% และผู้โดยสารภายในประเทศ 7.2 ล้านคน ลดลง  39.7%

จำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 210,596 เที่ยวบิน ลดลง  44.4% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 153,666 เที่ยวบิน ลดลง 47.4 %และเที่ยวบินภายในประเทศ 56,930 เที่ยวบิน ลดลง  34.3%

รองลงมา คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง มีผู้โดยสาร 22.2 ล้านคน ลดลง 45.7% หรือลดลง 18.7 ล้านคน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 7.3 ล้านคน ลดลง 57.7% และผู้โดยสารภายในประเทศ 14.9 ล้านคน ลดลง 37.5%

มีจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 166,184 เที่ยวบิน ลดลง 39.2% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 48,013 เที่ยวบิน ลดลง 54.7% และเที่ยวบินภายในประเทศ 118,171 เที่ยวบิน ลดลง 29.4%

2487

สำหรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่ท่าอากาศยานภูมิภาคของ ทอท. อีก 4 แห่ง ได้แก่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีผู้โดยสารใช้บริการ 6.2 ล้านคน ลดลง 44.6% และมีเที่ยวบิน 47,298 เที่ยวบิน ลดลง 41.2%

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีผู้โดยสาร 2.4 ล้านคน ลดลง 38.4% และมีเที่ยวบิน 18,250 เที่ยวบิน ลดลง  32.5 %

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผู้โดยสาร 1.7 ล้านคน ลดลง 39.1% และมีเที่ยวบิน 13,201 เที่ยวบิน ลดลง 35.6%

ท่าอากาศยานภูเก็ต  มีผู้โดยสาร 9 ล้านคน ลดลง 49% และมีเที่ยวบิน 59,656 เที่ยวบิน ลดลง 48.3%

สนามบิน ทอท. ผู้โดยสาร

ลุ้นผลประกอบการไตรมาส 4

ในเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทอท. แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ว่า มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 2,933 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิ 0.21 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีที่แล้วมีกำไร 5,883 ล้านบาท คิดเป็นมีกำไรสุทธิ 0.41 บาทต่อหุ้น

สำหรับงวด 9 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 -มิถุนายน 2563 ทอท. มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน 8,048 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 0.56 บาทต่อหุ้น เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมีกำไร 19,905 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 1.39 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ต้องติดตามว่า ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 และตลอดปี 2563 ของ ทอท. ซึ่งกำลังจะแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเร็วๆ จะเป็นอย่างไร

โดยก่อนหน้านี้ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ออกมาเปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทอท. เหลือกระแสเงินสดอยู่ประมาณ 41,000 ล้านบาท ซึ่งหากวัคซีนรักษาโควิด-19 ออกมาในช่วงกลางปี 2564 ก็ยังสามารถดำเนินการบริหารจัดการสภาพคล่องได้ถึงเดือนมิถุนายน 2564 แต่หากเกินกว่านั้น ทอท. อาจจะต้องกู้เงินระยะสั้น เพื่อมาช่วยในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม