Business

‘ช้อปดีมีคืน’ เริ่มแล้ววันนี้! อย่าช้อปเพลินจนลืม ข้อควรระวัง!

ช้อปดีมีคืน เริ่มแล้ววันนี้ นักช้อปต้องรู้ ข้อควรระวังก่อนควักกระเป๋า และช้อปอย่างไรให้ได้สิทธิลดหย่อนภาษีคุ้มค่า ตามเป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี

มาตรการ ช้อปดีมีคืน โดย กระทรวงการคลัง เริ่มแล้ววันนี้ (23 ตุลาคม 2563) เชื่อว่า คนทำงาน โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือน และผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เฝ้ารอด้วยใจจดจ่อ และเตรียม ช้อปปิ้งลิสต์ กันไว้ในใจแล้ว เพราะเป็นการช้อปซื้อสินค้า ที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ช้อปดีมีคืน เริ่มแล้ววันนี้

แต่เดี๋ยวก่อน ดึงสติกันสักนิดก่อนช้อป โดยเฉพาะการศึกษาหาข้อมูล เกี่ยวกับเงื่อนไข ข้อควรระวัง ในมาตรการนี้ รวมถึงสิทธิการลดหย่อน ที่ต้องจำไว้ว่า แม้จะซื้อเกินกว่าการได้เงินลดหย่อน 30,000 บาท ก็ยังคงได้ลดหย่อนสูงสุด 30,000 บาทเท่านั้น

ข้อควรรู้ และต้องจำ ในมาตรการ ช้อปดีมีคืน

 • เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ (23 ตุลาคม) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ ช้อปดีมีคืน ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ ตามโครงการ คนละครึ่ง หรือโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมติคณะรัฐนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
 • เงินที่นำมาลดหย่อนได้ มาจากค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ สำหรับการซื้อสินค้า หรือการรับบริการในราชอาณาจักร ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ลดหย่อนสูงสุดได้ไม่เกิน 30,000 บาท
 • ใช้ซื้อสินค้าและบริการ ได้เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด
 • อย่าลืมขอหลักฐานการจ่ายเงิน โดยเฉพาะใบกำกับภาษี และเก็บไว้ให้ดี เพื่อใช้เป็นเอกสาร ประกอบการขอลดหย่อนภาษี
 • มาตรการนี้ ได้เฉพาะบุคคล ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล ที่มิใช่นิติบุคคล

shoppingการกำหนดเงื่อนไขเช่นนี้ เนื่องจาก วัตถุประสงค์ของมาตรการ ช้อปดีมีคืน มีเป้าหมายเพื่อ กระตุ้นการบริโภคในประเทศ, สนับสนุนผู้ประกอบการ ที่อยู่ในระบบภาษี รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นและการอ่าน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่า มาตรการดังกล่าว จะกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในประเทศในช่วงปลายปี 2563 ซึ่งคาคว่าจะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นมูลค่าประมาณ 1.11 แสนล้านบาท และคาดว่าจะช่วยให้ GDP เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 0.30

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการ เข้าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นการขยายฐานภาษี และส่งผลดี ต่อการจัดเก็บรายได้ภาษีของรัฐ ในระยะยาว อีกด้วย

สำหรับ โครงการ มาตรการทั้งหมดนี้ จะครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายกว่า 28 ล้านคน โดยคาดว่า จะมีเม็ดเงิน เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 1.92 แสนล้านบาท ส่งผลให้จีดีพีเพิ่มขึ้น ประมาณ 0.54%

ช้อปดีมีคืน เริ่มแล้ววันนี้

แล้ว ต้องซื้อสินค้าเท่าไร จะได้ลดหย่อนภาษีเท่าไร ขึ้นอยู่กับ จำนวนเงินที่ซื้อ และคิดอัตราภาษีคืนตามระดับ “เงินสุทธิ” ในแต่ละปี โดยหากคำนวณคร่าว ๆ จะได้สิทธิ์รับเงินคืนภาษีสูงสุด ตามระดับรายได้ ดังนี้

 • เงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี จึงไม่ได้สิทธิ์คืนภาษี จากโครงการช้อปดีมีคืน แม้จะช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาทก็ตาม
 • เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo