ดูหนังออนไลน์
Business

‘ช้อปดีมีคืน’ นับถอยหลัง อีก 1 วัน ช้อปแบบไหน ‘คุ้มสุด’


ช้อปดีมีคืน นับถอยหลัง ดีเดย์ 23 ตุลาคม เปิดช้อปถึง 31 ธันวาคม แนะนักช้อป ศึกษาให้รอบคอบ โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ ที่จะนำไปลดหย่อนภาษี

พรุ่งนี้ (23 ตุลาคม 2563) เป็นวันแรกของการเริ่มต้นใช้สิทธิ มาตรการ ช้อปดีมีคืน นับถอยหลัง เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเลือกซื้อสินค้าตามสิทธิ โดยมีข้อควรรู้ ที่เรารวบรวมมานำเสนอ ดังนี้

ช้อปดีมีคืน นับถอยหลัง

เริ่มจาก การช้อปอย่างไร ให้คุ้มค่ากับ สิทธิที่ได้รับจากมาตรการดังกล่าว ซึ่งก็ต้องเริ่มจาก เป้าหมายของมาตรการ ที่ออกโดย กระทรวงการคลัง เพื่อกระตุ้นการจับจ่าย ของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อ นั่นก็คือ ผู้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้นำยอดใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ประจำปี 2563 ได้สูงสุด 30,000 บาท นั่นเอง

ดังนั้น ก่อนที่จะช้อปปิ้ง เพื่อใช้สิทธิในมาตรการช้อปดีมีคืน สิ่งสำคัญคือ ต้องรู้ว่า มียอดช้อปเท่าไร จะได้ลดหย่อนเท่าไร ซึ่งเรานำมาคำนวณเป็นฐานคร่าว เทียบจากรายได้กับสิทธิลดหย่อนที่จะได้รับ ดังนี้

 • เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท ไม่ต้องใช้สิทธิ ช้อปดีมีคืน เพราะได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว จึงไม่ได้รับสิทธิคืนภาษี

แจกเงิน 3000 ๒๐๑๐๒๒ 0

ที่สำคัญคือ หากต้องการใช้สิทธิดังกล่าว ผู้ใช้สิทธิ ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ต้องมีใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบ จากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐาน ดังนั้น ต้องไม่ลืมขอใบกำกับภาษี และเก็บไว้เป็นหลักฐานใช้ลดหย่อนภาษี

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สิทธิได้ เฉพาะในระยะเวลาที่กำหนด คือช่วงวันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563 ช่วงเดือนมีนาคม 2564

ต่อไป มาดูเงื่อนไขกันบ้าง สินค้าอะไรที่ใช้ได้ และใช้ไม่ได้

สินค้าที่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ในโครงการ ช้อปดีมีคืน

 • สินค้าและบริการทุกประเภท ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับ กรมการพัฒนาชุมชน แล้ว
 • ค่าซื้อหนังสือ และค่าบริการหนังสือ ที่อยู่ในรูปของ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

สำหรับ สินค้าท้องถิ่น และ หนังสือ มีข้อยกเว้นที่ต่างไปจาก สินค้าอื่นๆ เนื่องจาก สินค้าและบริการอื่นๆ ผู้ซื้อต้องจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับใบกำกับภาษีเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนสินค้าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และหนังสือ จะจ่ายให้ผู้ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้

shopping online ๒๐๑๐๒๐ 700x390 1

ส่วนสินค้าต้องห้าม ไม้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน ประกอบด้วย

 • ค่าสุรา เบียร์ และไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยว ที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรม ที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

สำหรับผู้ที่สามารถใช้สิทธิในมาตรการนี้ได้ คือ คนที่ต้องเสียภาษีเงินได้ โดยสามารถนำค่าซื้อสินค้าและบริการ มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ตามจำนวนจ่ายจริง รวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน ซึ่งผู้เสียภาษีแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ ลดหย่อนภาษี มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ จำนวนเงินที่ซื้อ และคิดอัตราภาษีคืนตามระดับ เงินสุทธิ ในแต่ละปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม