Business

‘ช้อปดีมีคืน’ หรือ ‘คนละครึ่ง’ ลงทะเบียนแล้วเปลี่ยนใจ อ่านที่นี่!


ช้อปดีมีคืน หรือ คนละครึ่ง เลือกแบบไหนดีให้เหมาะ กรณีลงทะเบียนใช้ คนละครึ่ง แล้วเปลี่ยนใจ อยากใช้ ช้อปดีมีคืน ทำได้ไม่ยาก

หลังจากรัฐบาลคลอดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 โครงการใหญ่ ได้แก่ มาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, มาตรการคนละครึ่ง และ มาตรการช้อปดีมีคืน ซึ่งสำหรับ ช้อปดีมีคืน หรือ คนละครึ่ง ผู้บริโภคที่มีสิทธิทั้งสองมาตรการ ต้องเลือกใช้มาตรการใดมาตรการหนึ่งเท่านั้น

ช้อปดีมีคืน หรือ คนละครึ่ง

ก่อนอื่นมาดูก่อนว่า ระหว่าง ช้อปดีมีคืน กับ คนละครึ่ง แตกต่างกันอย่างไร

  • มาตรการคนละครึ่ง มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย โดยประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่ง รัฐบาลช่วยออกอีกครึ่งหนึ่ง วันละ 150 บาทต่อคน รวม 3,000 บาท ตลอดโครงการ (จำกัด 10 ล้านสิทธิ)

ทั้งนี้ มาตรการคนละครึ่ง ได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เมื่อวัน 1 ตุลาคม 2563 และเปิดให้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยเมื่อได้รับสิทธิ์แล้ว จะสามารถใช้จ่ายได้ระหว่าง 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

  • มาตรการช้อปดีมีคืน เน้นกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่ต้องเสียภาษีเงินได้ โดนประชาชน สามารถนำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ มาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

สำหรับ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในมาตรการ คนละครึ่ง และ  มาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีสินค้าและบริการที่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, ค่าน้ำมัน, ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ, ค่าบริการนำเที่ยวและค่าโรงแรมที่พัก

เมื่อมีประชาชน ที่สามารถใช้สิทธิได้ทั้งมาตรการ คนละครึ่ง และช้อปดีมีคืน ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจ ลงทะเบียน เลือกใช้สิทธิ คนละครึ่ง ที่เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว จึงต้องคิดให้ถี่ถ้วน เพราะหากลงทะเบีบนแล้ว จะทำให้ใช้สิทธิ ช้อปดีมีคืนไม่ได้

พูดง่ายๆ ก็คือ จะเลือกใช้สิทธิที่ซื้อแล้ว รัฐบาลช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง หรือซื้อจ่ายเต็มแล้วค่อยนำใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ไปไว้ลดหย่อนเงินภาษี ในเดือนมีนาคม 2564

ช้อปดีมีคืน หรือ คนละครึ่ง

แต่ก็ยังมีคำถามอีกว่า ถ้าลงทะเบียน ใช้สิทธิ มาตรการคนละครึ่งไปแล้ว แต่เกิดเปลี่ยนใจ อยากมาใช้ ช้อปดีมีคืนแทน ทำได้ไหม ตอบเลยว่า “ได้”

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง บอกวิธีการว่า สำหรับประชาชน ที่ลงทะเบียน เข้าร่วมโครงคนละครึ่งแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้

แต่หากต้องการยกเลิก เพื่อเข้าร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน ทำได้โดยไม่ใช้สิทธิ์ ในโครงการคนละครึ่งภายใน 14 วัน ซึ่งจะทำให้ถูกตัดสิทธิ์ โดยไม่ถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง จากนั้นก็สามารถใช้สิทธิ์ ในโครงการช้อปดีมีคืน ได้ตามปกติ

นายพรชัย อธิบายเพิ่มเติมว่า มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง เพื่อช่วยค่าใช้จ่าย 50% ไม่เกิน 10 ล้านคนใช้ซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และโครงการช้อปดีมีคืน ซึ่งเป็นโครงการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท โดยผู้มีเงินได้ที่จะใช้สิทธิต้องไม่ได้เป็นผู้ใช้สิทธิในโครงการ คนละครึ่ง หรือ บัตรสวัสดิการของรัฐ

ขณะที่ความคืบหน้าของการลงทะเบียน รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ของประชาชน ที่เปิดให้ลงทะเบียน 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com พบว่า ในเวลาครึ่งวัน มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว จำนวน 3,800,803 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม