ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดโผ 10 อันดับหุ้นพื้นฐานเด่น จาก ‘Jitta Score’

เปิดโผ 10 อันดับหุ้นพื้นฐานเด่น สแกนจาก 10 บริษัทที่มีคะแนน Jitta Score สูงที่สุด ผู้ลงทุนสามารถ ใช้ประกอบการพิจารณาคุณภาพของหุ้นกันได้

วันนี้อยากจะชวนทุกคนมารู้จักหนึ่งในเครื่องมือดีๆ สำหรับสแกนหาหุ้นแกร่งน่าลงทุนอย่าง “Jitta Score” ที่พัฒนาขึ้นโดย จิตตะ ดอท คอม สตาร์ทอัพ ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นแบบเน้นคุณค่าตามแนวคิดของวอร์เรน บัฟเฟตต์ โดยใช้นวัตกรรม AI เข้ามาเป็นคัดกรองบริษัทยอดเยี่ยมในราคาที่เหมาะสม

ปกติแล้วผมใช้ Jitta Score เป็นตัวช่วยเพื่อวิเคราะห์พื้นฐานธุรกิจที่ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการใช้ big data จากงบการเงินย้อนหลัง 10 ปี แล้วแปลงผลออกมาเป็นคะแนน 0 – 10 ยิ่งคะแนนสูงเท่าไหร่ แสดงว่าบริษัทยิ่งมีพื้นฐานดีสม่ำเสมอ ซึ่งการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 5 มิติสำคัญ ดังนี้

1. Brand Advantages คือ บริษัทขายสินค้าหรือบริการที่คนจำนวนมากต้องการ มีแบรนด์ที่เข้มแข็ง สามารถขึ้นราคาสินค้าได้เรื่อยๆ ทำให้เพิ่มรายได้และกำไรให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องระยะยาว

ปัจจัยในการวิเคราะห์

– รายได้และยอดขายเติบโตขึ้นทุกปี และเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

– อัตรากำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

– อัตรากำไรขั้นต้นดีกว่าคู่แข่ง และค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

2. Economies of Scale คือ บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าคู่แข่ง ยากที่คู่แข่งใหม่ๆ จะเข้ามาชิงส่วนแบ่งการตลาดได้

ปัจจัยในการวิเคราะห์

– อัตรากำไรต่างๆ เช่น gross profit margin, operating margin และ net profit margin เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

– อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร/ยอดขาย (SG&A/sales) คงที่หรือลดลง และควรน้อยกว่าคู่แข่ง

3. Cash Flow คือ บริษัทมีรายรับเป็นเงินสด มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสูง สามารถขยายธุรกิจได้โดยใช้เงินลงทุนน้อยมาก และมีแผนขยายกิจการที่ชัดเจน

ปัจจัยในการวิเคราะห์

– กระแสเงินสดจากการดำเนินการ (cash from operating activities) มากกว่าอัตรากำไรสุทธิ

– วงจรเงินสด (cash conversion cycle) ยิ่งน้อยยิ่งดี และน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

– รายจ่ายลงทุน (CapEx) ต่ำกว่ากระแสเงินสด และต่ำกว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) อย่างสม่ำเสมอ

4. Financial Stability คือ บริษัทมีฐานะทางการเงินมั่นคง ไม่สร้างหนี้สินและกู้เงินมาลงทุนมากจนเกินศักยภาพทำกำไร มีทรัพย์สินในส่วนของผู้ถือหุ้นมาก

ปัจจัยในการวิเคราะห์

– หนี้ระยะยาว (long-term debt) ต่ำ 

– อัตราส่วนหนี้สินระยะยาว/ส่วนผู้ถือหุ้น (shareholder equity)

– อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (debt/equity) ควรลดลงเรื่อยๆ 

– อัตราส่วนหนี้สินต่อกระแสเงินสด และหนี้สินต่อกำไร ยิ่งน้อยยิ่งดี

– ส่วนของผู้ถือหุ้นควรจะเพิ่มขึ้นทุกปี

5. Shareholders’ Wealth คือ ผู้บริหารมีมุมมองเดียวกับผู้ถือหุ้น ต้องการเพิ่มความมั่งคั่งให้ผู้ถือหุ้นตลอดเวลา ผ่านการลงทุนขยายกิจการ จ่ายปันผล และซื้อหุ้นคืนอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยในการวิเคราะห์

– ความสามารถในการทำธุรกิจ

– ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

– ผลประโยชน์ที่มอบให้ผู้ถือหุ้น เช่น เงินปันผลสม่ำเสมอ, จ่ายเงินปันผลมากกว่าเงินเฟ้อ, จ่ายปันผลสอดคล้องกับกำไรธุรกิจ

– ธุรกิจมีการซื้อหุ้นคืน

ทั้งนี้ ทุกคนสามารถนำ indicator ดังกล่าว ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ และวิเคราะห์หุ้นที่เข้าข่ายด้วยตัวเองได้เลย แต่สำหรับใครที่ไม่มีเวลา หรือเพิ่งเริ่มอ่านงบการเงิน เพื่อให้ง่ายขึ้นต่อการลงทุน วันนี้เราจึงสแกน 10 บริษัทที่มีคะแนน Jitta Score สูงที่สุดมาให้แล้ว (อัปเดตข้อมูลการวิเคราะห์ ณ เดือน ส.ค. 63)

ลองนำข้อมูลที่เรารวบรวมมาฝากนั้น สามารถใช้ประกอบการพิจารณาคุณภาพของหุ้นกันได้ แล้วค่อยมาเจาะลึกเข้าไปดูงบการเงินของหุ้นรายตัวต่อไป ประกอบกับการพิจารณาว่าราคาหุ้นเหมาะสมที่จะเข้าซื้อแล้วหรือยัง นอกจากนี้ สามารถเข้าไปสำรวจคะแนนของหุ้นอื่นๆ เพิ่มได้ที่ https://www.jitta.com/

อ่านข่าวเพิ่มเติม

InveStory