Business

‘กยศ.’ ขยายเวลาลดเบี้ยปรับ ลูกหนี้กองทุน ถึง 31 มีนาคม 64


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขยายเวลามาตรการชำระหนี้ลดเบี้ยปรับ 75-80% จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือ ผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงส่งผลกระทบ ต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

money ๒๐๑๐๐๗ 0

คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงได้มีมติเห็นชอบ ขยายระยะเวลามาตรการลดเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียม กรณีผิดนัดชำระเงินคืน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นให้สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้โอกาสผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ ดังนี้

1. ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชีในครั้งเดียว

  • กรณีผู้กู้ยืม ที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี ติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  • กรณีผู้กู้ยืมถูกดำเนินคดี ลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชี ได้ที่เว็บไซต์ กยศ. (www.studentloan.or.th) โดยผู้กู้ยืม ต้องชำระค่าทนายความ และค่าฤชาธรรมเนียมศาล ให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี

2. ลดเบี้ยปรับ 75% สำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มก่อนฟ้องคดี มาชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) โดยติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สำหรับผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวไม่ทัน สามารถมาขอใช้สิทธิ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดี และยังเป็นผู้ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม