Business

จ้างงานเด็กจบใหม่ ‘ศธ.’ เตรียมจ้างหมื่นคน เก็บข้อมูลโรงเรียน


ศธ .เตรียมจ้างงานเด็กจบใหม่ 10,000 คน ตรวจสอบ เก็บข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ 30,000 แห่ง ระยะเวลา 1 ปี 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จึงมอบหมายให้แต่ละกระทรวง ดำเนินการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

สำหรับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอให้ ครม.อนุมัติการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ 60,000 อัตรา โดยทาง ศธ.ได้ขอมา 10,000 อัตรา เพื่อจ้างให้นักศึกษาที่จบใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลลงใน School Management Systems หรือ ระบบบริหารงานโรงเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลโรงเรียนครบถ้วนทั้ง 30,000 แห่ง

ทั้งนี้ จะดำเนินการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ที่จะทำให้ ศธ.ได้ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศอย่างครบถ้วน เพื่อที่จะนำมาวางแผนจัดเตรียมงบประมาณ จัดเตรียมงานต่างๆต่อไป

นอกจากนี้ ศธ. ได้เตรียมจัดอบรมเพิ่มสมรรถนะครู ในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นครูปฐมวัย ครูอาชีวะ หรือครูที่สอนภาษาอังกฤษ ให้มีความคุ้นเคยกับการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

อ่านข่าวเพิ่มเติม