ดูหนังออนไลน์
Business

ล็อตแรก! ส่งออกแรงงานไทย 214 คนไปอิสราเอล หาเงินกลับประเทศ

ส่งออกแรงงาน กลุ่มแรก 214 คน ไปทำงานภาคเกษตร ที่ประเทศอิสราเอล แบบรัฐต่อรัฐ นำรายได้กลับหลังโควิดคลี่คลาย

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในภาคเกษตร ที่ประเทศอิสราเอล ณ ด่านตรวจคนหางาน กรมการจัดหางาน อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ภายในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานไทย ไปทำงานในต่างประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากในแต่ละปี ประเทศไทยมีการจัดส่งแรงงานไทย ไปทำงานในต่างประเทศกว่า 100,000 คน มีรายได้ส่งกลับประเทศกว่า 100,000 ล้านบาท

แต่จากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ทำให้ต้องชะลอการจัดส่งแรงงาน ไปทำงานต่างประเทศ จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์ได้คลี่คลายลง เนื่องจากประเทศไทยมีมาตรการต่างๆ ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อได้ จึงเริ่มส่งแรงงานกลุ่มแรก ไปทำงานต่างประเทศ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้จัดส่งแรงงานไปทำงานภาคเกษตร ในประเทศอิสราเอล แบบรัฐต่อรัฐ ตามโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและอิสราเอลที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

สำหรับครั้งนี้ เป็นการจัดส่งแรงงานไทยจำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มจ้างงานใหม่ จำนวน 131 คน และแรงงานที่กลับมาพักชั่วคราวในประเทศไทย ที่เคยมีการชะลอการเดินทางเข้าประเทศอิสราเอล เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และนายจ้างรับกลับไปทำงานในประเทศอิสราเอลตามเดิม จำนวน 83 คน รวมจำนวน 214 คน

นอกจากนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้ฝากความห่วงใย มายังแรงงานไทยทุกคน ที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอล โดยขอให้ศึกษา กฎหมาย วัฒนธรรมประเพณี ของประเทศอิสราเอล

ที่สำคัญ ให้หลีกเลี่ยงการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อบายมุข เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้เสียงานได้ เนื่องจากกฎหมายของประเทศอิสราเอลมีการลงโทษที่รุนแรง

พร้อมกันนี้ ยังขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ กลับมาพัฒนาประเทศ รู้จักเก็บออมเพื่อนำรายได้ส่งกลับให้ครอบครับ รวมทั้งให้สมัครเป็นสมาชิกกองทุน เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จะได้รับการสงเคราะห์ และช่วยเหลือ เมื่อประสบปัญหาในต่างประเทศ ตามอัตราที่กองทุนฯ กำหนด และเน้นย้ำให้แรงงานไทยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT