Business

จัดเต็ม! เพิ่มกรอบวงเงิน ‘รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน’ ระยะ 1 ทะลุ 5 หมื่นล้าน

รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ครม. ปรับกรอบวงเงิน ช่วง กรุงเทพ-หนองคาย ระยะที่ 1 (กรุงเทพ-นครราชสีมา) สัญญา 2.3 จาก 38,558.38 ล้านบาท เป็น 50,633.50 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบปรับกรอบวงเงินระบบ รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร- หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) จากมติเดิม  38,558.38 ล้านบาท เป็น 50,633.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 12,075.12 ล้านบาท

รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน

ทั้งนี้ เป็นการขยับ กรอบวงเงิน ของสัญญางานระบบราง ระบบไฟฟ้า และเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟ และจัดฝึกอบรมบุคลากร หรือ สัญญา 2.3 ในโครงการความร่วมมือ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร- หนองคาย

การปรับ กรอบวงเงิน ดังกล่าว จะงไม่กระทบกับ กรอบวงเงิน รวมของโครงการ และให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสัญญา 2.3 และให้รัฐบาลเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ในส่วนของ กรอบวงเงิน ที่เพิ่มขึ้นนั้น ประกอบด้วย

  • การย้ายขอบเขตงาน ของงานระบบรถไฟความเร็วสูง ที่ซ้อนทับอยู่ในขอบเขต ของงานโยธา เป็นเงิน 7,032.78 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานจัดซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน, สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับขบวนรถไฟฟ้า, โรงเชื่อมรางและกองเก็บ และโรงกองเก็บราง จึงได้ย้ายขอบเขตงาน จากงานโยธา ไปไว้ยัง งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลฯ
  • การเปลี่ยนรุ่นขบวนรถ EMU จากรุ่น CRG2G (Hexie Hao) เป็น CR Series (Fuxing Hao) ซึ่งเป็นรถรุ่นใหม่ ที่มีเทคโนโลยี และสมรรถนะที่ดีกว่า เป็นเงินเพิ่มขึ้น 2,530.38 ล้านบาท
  • การปรับเปลี่ยนทางแบบใช้หินโรยทาง (Ballasted Track) เป็นทางแบบไม่ใช้หินโรยทาง (Ballastless Track) ในทางวิ่ง ช่วงสถานีบางซื่อ-สถานีดอนเมือง ในสถานีอยุธยา สถานีสระบุรี สถานีปากช่อง สถานีนครราชสีมา และภายในอุโมงค์ เพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในอนาคต

รถไฟเร็วสูง

นอกจากนี้ ยังรักษาภาพลักษณ์ และทัศนียภาพ ตลอดจนมลภาวะต่าง ๆ ที่จะเกิดจาก การซ่อมบำรุงทางในสถานี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมือง และภายในอุโมงค์ คิดเป็นค่าใช้จ่าย การเปลี่ยนโครงสร้างทาง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,227.57 ล้านบาท

  • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่ารับประกันผลงาน จากความชำรุดบกพร่องจาก 1 ปี เป็น 2 ปี ตามระเบียบฯ ค่าดำเนินการต่าง และอื่น ๆ เป็นจำนวนเงิน 284.39 ล้านบาท

ทั้งนี้ ร่างสัญญา 2.3 เป็นสัญญาการจ้างรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นตัวแทนแห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีประสบการณ์ตรง ด้านการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และประสิทธิภาพจาก National Development and Reform Commission แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. และ CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION) มาเป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง ติดตั้งงานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบรถไฟความเร็วสูง จัดหาขบวนรถไฟ และฝึกอบรมบุคลากร ชื่อสัญญาภาษาอังกฤษว่า The Trackwork, Electrical and Mechanical (E&M) System, EMU, and Training Contract

ร่างสัญญาดังกล่าว มีวงเงินของสัญญา 50,633.50 ล้านบาท ระยะเวลาเริ่มต้นของสัญญาแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่

1. การเริ่มต้นงานออกแบบ ระบบรถไฟความเร็วสูง และออกแบบระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนออกแบบขบวนรถไฟ

2. การเริ่มต้นงานฝึกอบรมบุคลากร เพื่อการเดินรถ และซ่อมบำรุง และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

3. การเริ่มต้นงานก่อสร้าง ติดตั้งงานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบรถไฟความเร็วสูงที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 64 เดือน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo