Business

ม.6 ได้ด้วย! จ้างงานเด็กจบใหม่ 2.6 แสนอัตรา เงินเดือน 8,690 บาท


จ้างงานเด็กจบใหม่ เพิ่มสิทธิ์วุฒิ ม.6 รับเงินเดือน 8,690 บาท/เดือน มอบหมาย กรมการจัดหางาน เร่งทำระบบรองรับ พร้อมเปิดเงื่อนไข ขั้นตอน เข้าร่วมโครงการ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การ จ้างงานเด็กจบใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา ที่รัฐบาลช่วยเอกชน สนับสนุนค่าจ้าง 50% จากหลักเกณฑ์เดิม ที่ช่วยเหลือ ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แล้วนั้น

จ้างงานเด็กจบใหม่

ล่าสุด ได้มีการพิจารณาให้เพิ่ม วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ม.6 ด้วย ในอัตราค่าจ้าง ไม่เกินเดือนละ 8,690 บาท โดยรัฐช่วยอุดหนุนค่าจ้างครึ่งหนึ่ง เป็นเงิน 4,345 บาท เพื่อการดูแลผู้ว่างงาน อย่างครอบคลุมทั่วถึง

สำหรับเงื่อนไข การเข้าร่วมโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ ทั้งฝั่งนายจ้าง และผู้จบการศึกษาใหม่ มีดังนี้

นายจ้างและสถานประกอบการ

  • นายจ้างและสถานประกอบการ ที่ต้องการร่วมโครงการ จะต้องอยู่ในระบบประกันสังคม
  • ไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิม เกินกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับพิจารณา ให้เข้าร่วมโครงการ
  • ทำสัญญาจ้างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่เข้าทำงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี
  • หากผู้จบการศึกษาใหม่ ลาออกในระหว่างโครงการ สถานประกอบการ สามารถหาผู้จบการศึกษาใหม่ ทดแทนได้

ผู้จบการศึกษาใหม่

  • ต้องมีสัญชาติไทย
  • ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมมาก่อน
  • อายุไม่เกิน 25 ปี
  • หากอายุเกินกว่า 25 ปี ต้องเป็นผู้จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือ พ.ศ. 2563

 

สุชาติ ชมกลิ่น 1
สุชาติ ชมกลิ่น

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ กรมการจัดหางาน เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาระบบ การ Matching งาน ระหว่างสถานประกอบการ และผู้หางานให้ตอบโจทย์ และสะดวกต่อการใช้งาน เพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

การจ้างงานเด็กจบใหม่ครั้งนี้ ยังเป็นไปตามนโยบาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภายหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลง โดยสนับสนุนการจ้างงานระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ ให้ส่งเสริมการมีงานทำก่อน

อย่างไรก็ตาม มิให้ละเลยประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นให้คนไทย ต้องมีงานทำในทุกพื้นที่ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคง และต่อเนื่อง เน้นเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตของประเทศไทย

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงขั้นตอนเข้าร่วมโครงการ 4 ขั้นตอนดังนี้

จ้างงานเด็กจบใหม่
สุชาติ พรชัยวิเศษกุล

1. การลงทะเบียน นักศึกษาจบใหม่ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เข้าลงทะเบียนในระบบ Co-payment บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนบ Transcript

ในส่วนของนายจ้าง และสถานประกอบการ เข้าลงทะเบียนในระบบ Co-payment แจ้งตำแหน่งงานว่าง และจำนวนลูกจ้างที่ต้องการรับเข้าทำงาน

2. การตรวจสอบเอกสารข้อมูล เข้าร่วมโครงการ ระบบจะทำการตรวจสอบ Transcript ของผู้สมัคร และสถานประกอบการนั้น ๆ ว่า อยู่ในระบบของสำนักงานประกันสังคมหรือไม่ หากตรงตามเงื่อนไข จึงอนุมัติเข้าร่วมโครงการ

3. การ Matching งาน สำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ เมื่อลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถค้นหาผู้สมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการ เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจ้างงานกันแล้ว ให้ ดาวน์โหลด สัญญาจ้างเพื่อลงลายมือชื่อร่วมกัน และ อัปโหลด สัญญาจ้างเข้าระบบอีกครั้ง

4. เจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน ตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้าง หากถูกต้อง จึงอนุมัติผลการจ้างงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สำหรับนายจ้าง สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 50 ตามระดับการศึกษาให้กับลูกจ้าง ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และแจ้งข้อมูลการจ่ายเงินให้ลูกจ้าง พร้อมส่งหลักฐานให้กรมการจัดหางานภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

จากนั้น กรมการจัดหางาน จะเป็นผู้โอนเงินค่าจ้างร้อยละ 50 ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าบัญชีลูกจ้างโดยตรงภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งหลักฐานจากนายจ้าง สถานประกอบการแล้ว

แรงงานพนักงานออฟฟิศ ๒๐๐๙๒๓

ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาใหม่ คนหางาน นายจ้างและสถานประกอบการ ที่กำลังมองหา งานและคน สามารถเข้าร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงาน วันที่ 26-28 กันยายนนี้ ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

อ่านข่าวเพิ่มเติม