ดูหนังออนไลน์
Business

ด่วน! ‘ชาญศิลป์’ เซ็นโยกย้ายล็อตใหญ่ 21 ผู้บริหารการบินไทย


“ชาญศิลป์” เซ็นโยกย้ายล็อตใหญ่ผู้บริหารการบินไทย 21 คน อ้างรับแผนฟื้นฟูกิจการ พร้อมดึงงานรักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบินจาก “วิวัฒน์” ให้”สุวรรธนะ สีบุญเรือง” คุมแทน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามคำสั่งบริษัทการบินไทย ที่ 093/2563 แต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน โดยให้เหตุผลว่าด้วยการบินไทยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ และปัจจุบันมีตำแหน่งงานระดับบริหารที่สำคัญว่างอยู่หลายหน่วยงาน รวมทั้งมีผู้บริหารหลายาตำแหน่งที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2563

จึงได้อนุมัติการโยกย้ายผู้บริหารและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานให้การดำนินการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฎิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องดังนี้

การบินไทย11

tg1

tg2

tg3

tg4

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight