Business

เปิดตัว ’81 ชุมชนท่องเที่ยว’ เล็งพ่วงโปรแกรมทัวร์ เจาะตลาดคุณภาพ

เปิดตัว 81 ชุมชนท่องเที่ยว อพท. จับมือ 6 อุคสาหกรรมท่องเที่ยว สร้างเส้นทางท่องเที่ยวรับวิถีใหม่ เตรียมจัดโปรแกรมขาย นักท่อวเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เพิ่มศักยภาพตลาดแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น โดยล่าสุดได้ เปิดตัว 81 ชุมชนท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

เปิดตัว 81 ชุมชนท่องเที่ยว

ทั้งนี้ อพท.ได้ร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พัฒนาศักยภาพการตลาด และสุขอนามัย  81 ชุมชนทั่วประเทศ และนำชุมชนเป้าหมาย ไปผนวกในโปรแกรมท่องเที่ยว เพื่อเสนอขายกับ นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพต่อไป

สำหรับแนวทางดังกล่าว เป็นการพลิกวิกฤติของ ธุรกิจท่องเที่ยวไทย สู่โอกาสใหม่ หลังโควิด-19 เพื่อให้การท่องเที่ยวของชุมชน ตอบโจทย์การเพิ่มรายได้ให้ชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายรัฐบาล

นอกจากนี้ ยังสนองต่อรูปแบบการท่องเที่ยว ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญ ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเข้าไปช่วยสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนมีขีดความสามารถที่สูงขึ้น สามารถบริหารจัดการตนเองได้แบบยั่งยืน

S 10485855
พิพัฒน์ รัชกิจประการ

“การท่องเที่ยวโดยชุมชน ถือเป็นเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์จากวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ผนวกกับมิตรไมตรีจากผู้คนในชุมชน ซึ่งถือเป็นคุณค่าที่ช่วยเพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้อย่างแท้จริง” นายพิพัฒน์กล่าว

ด้าน ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รักษาการผู้อำนวยการ อพท. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนา และยกระดับแหล่งท่องเที่ยว โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ครั้งนี้ อพท. ได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 89 ราย จาก 6 สมาคม ภายใต้สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมยกระดับศักยภาพด้านการตลาดการท่องเที่ยว โดยชุมชน

พร้อมกันนี้ ยังเชิญหน่วยงานด้านสาธารณสุข และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าร่วมยกระดับความพร้อมด้านสุขอนามัยของชุมชนให้เป็นไปตามวิถี New Normal โดยมีชุมชนเป้าหมาย จำนวน 81 ชุมชน ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นชุมชนที่ อพท. ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ถือเป็นการบูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ เพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างแท้จริง

1 9

หลังจากการยกระดับศักยภาพด้านการตลาด และด้านสุขอนามัย ให้ชุมชนเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจาก 6 สมาคมจะได้นำชุมชนเป้าหมาย ไปผนวกในโปรแกรมท่องเที่ยว เพื่อเสนอขายกับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพต่อไป

ตัวอย่างเช่น โปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา โปรแกรมท่องเที่ยวอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โปรแกรมท่องเที่ยวเขาหลัก-บ้านท่าดินแดง จังหวัดพังงา เป็นต้น

ขณะเดยวกัน อพท. เตรียมร่วมกับบัตรเครดิตกรุงไทย หรือ KTC การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในการนำโปรแกรมท่องเที่ยว ที่ผนวกชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายแล้ว ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจาก 6 สมาคม ไปส่งเสริมการขายผ่านช่องทางของ KTC ททท. และ สสปน.อีกด้วย

โครงการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ ทั้งกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ และมูลค่าของโปรแกรมท่องเที่ยว และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในการได้ยกระดับ เพื่อเชื่อมโยงกับ ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพอีกด้วย

“ทั้งหมดนี้ เป็นไปตามเป้าหมายของ อพท. ที่จะเร่งช่วยเหลือชุมชนท่อเที่ยว และธุรกิจท่องเที่ยวของไทย ให้กลับมาสดใส และยั่งยืน เป็น New Normal ที่เกิดประโยชน์กับทุกคนอย่างแท้จริง” ดร.ชูวิทย์กล่าว

สำหรับ 6 สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยว ได้แก่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอาเซียน (ASEANTA) สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) และสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TRTA)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo