ดูหนังออนไลน์
Business

‘ตลาดไท’ ช่วยเกษตรกรเพิ่มรายได้ ดันของสด GAP ‘สมุนไพร-เครื่องเทศ’

ตลาดไท ศูนย์กลางค้าส่งสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจร ที่สำคัญของประเทศไทย สนับสนุนเกษตรกร “สมุนไพรสด และเครื่องเทศสด”  แบบทั่วไป และ แบบคุณภาพปลอดภัย มีมาตรฐานรับรอง จัดสรรพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร ให้เป็นพื้นที่สำหรับค้าขาย สมุนไพรสด และเครื่องเทศสด หนุนเกษตรกรไทย สร้างรายได้เพิ่ม ใช้การตลาดนำการผลิต แข่งกับสินค้าทั่วไปในท้องตลาด และผู้บริโภคตรวจสอบย้อนกลับ ไปยังแหล่งเพาะปลูกได้

นายอดิศร์ ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการค้า บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) กล่าวว่า โครงการตลาดไท ซีเล็ค “สมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP” จะถูกขับเคลื่อน โดยใช้กลไกตลาดกลางค้าส่ง และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของตลาดไท เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดจำหน่ายสมุนไพรสด และเครื่องเทศสด ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ซึงหมุนเวียนเข้าสู่ตลาดไทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านการเปิดพื้นที่ซื้อขายสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP

ตลาดไท 01

โดยเฉพาะ ภายในโซนผักร่วมใจ ผักปลอดภัย ณ ลานผัก ตลาดไท และมีบริการรถขนส่ง “ตลาดไท เฟรช” อำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าไปยังพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจของตลาดไท อาทิ กลุ่มโรงเรียน กลุ่มโรงพยาบาล และกลุ่มตลาดสด

ในปี 2562 ตลาดไทมีสมุนไพรสด และเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP หมุนเวียนเข้าตลาดจำนวน 9,700 ตัน แบ่งออกเป็นสมุนไพรสดปลอดภัย GAP จำนวน 2,780 ตัน และเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP จำนวน 6,920 ตัน

ตลาดไทคาดว่า หลังจากผลักดันอย่างจริงจังภายในหนึ่งปีแรก จะมีกลุ่มเกษตรกรสมุนไพรสด และเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP จากทั่วประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 กลุ่ม และมีปริมาณสินค้าสมุนไพรสด และเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP หมุนเวียนในตลาดไทเพิ่มขึ้นอีกกว่า 15,000 ตัน ภายในเดือนกันยายน 2564 และจะมีการขยายโครงการไปยังกลุ่มสินค้าแปรรูปต่อไปในอนาคต

TALAADTHAI SELECT 5

โครงการตลาดไท ซีเล็ค สมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP เป็นโครงการสืบเนื่องที่ต่อยอดจากโครงการตลาดไท ซีเล็ค  ซึ่งริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรทั้งผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูป ที่มีคุณภาพ สด ใหม่ สะอาด ปลอดภัย และได้ใบรับรองมาตรฐาน GAP, Thai GAP, Organic Thailand หรือมาตรฐานรับรองอื่น จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้บริโภคสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งเพาะปลูกได้ จึงมั่นใจในมาตรฐาน และความปลอดภัยได้อย่างแท้จริง

ตลาดไทสนับสนุนให้มีพื้นที่จำหน่าย และมีช่องทางกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค และภาคธุรกิจได้มากขึ้น ในราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริม และช่วยเหลือให้เกิดการเชื่อมโยง และสร้างโอกาสจับคู่การค้าให้เกิดการเจรจาซื้อ-ขายระหว่างเกษตรกรและผู้ซื้อ

โครงการตลาดไท ซีเล็ค ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม นับจากจุดเริ่มต้นที่ได้นำสินค้าผักปลอดภัย GAP ของเกษตรกร เข้าร่วมโครงการนำร่องภายใต้ชื่อ “ผักร่วมใจ ผักปลอดภัย” ซึ่งได้รับความสนใจ และการตอบรับเป็นอย่างดี จากทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค โดยมียอดจำหน่ายในปี 2562 ถึง 659 ล้านบาท

TALAADTHAI SELECT 7

“ตลาดไท” มุ่งมั่น และตั้งใจเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญ ที่ช่วยผลักดันศักยภาพทางการค้า และการแข่งขันของเกษตรกรไทย ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืน

เกษตรกรที่สนใจโครงการตลาดไท ซีเล็ค สินค้าเกษตรกลุ่มปลอดภัย GAP ทั้งผัก ผลไม้ สมุนไพรสดและเครื่องเทศสด สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ ตลาดไท หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ  ตลาดไท-TalaadThai  LINE: @talaadthai หรือติดต่อ ตลาดไท คอลเซ็นเตอร์ 02-264-6264

อ่านข่าวเพิ่มเติม