ดูหนังออนไลน์
Business

‘CPF’ รุกทำ ‘สุกรครบวงจร’ ในจีน ขยายธุรกิจสร้างเติบโต

CPF รุกธุรกิจสุกรครบวงจรในประเทศจีน ให้ CTI บริษัทย่อยท้องถิ่น เข้าซื้อธุรกิจสุกร กำไรเพิ่มทันที พร้อมแผนขยายธุรกิจเสริมการเติบโต 

คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ “Chia Tai Investment Co., Ltd.” (CTI ) บริษัทย่อยในประเทศจีน เข้าซื้อธุรกิจสุกรในจีนจำนวน 43 บริษัท

CPF 01

บริษัทย่อย จะออกหุ้นใหม่เป็นการชำระราคาให้แก่ผู้ขาย เพื่อควบรวมธุรกิจ ขึ้นเป็น 1 ในบริษัทสุกรชั้นนำของจีน ตลาดสุกรใหญ่สุดในโลก ที่มีมูลค่าตลาดประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 8.3 ต่อปี ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หรือระหว่างปี 2553-2562

CTI ประกอบธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ในจีน เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของซีพีเอฟ ผ่านทาง C.P. Pokphand Co., Ltd. หรือ CPP ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง จะควบรวมธุรกิจอาหารสัตว์ เข้ากับธุรกิจสุกรในจีนของ Chia Tai Animal Husbandry Investment (Beijing) Co., Ltd.  บริษัทย่อยของ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ CPG โดยเป็นการเข้าซื้อกิจการบริษัทจำนวน 43 แห่ง มูลค่ารวมประมาณ 28,140 ล้านหยวน หรือประมาณ 131,287 ล้านบาท โดย CTI จะออกหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขายเพื่อเป็นการชำระราคา ซึ่งทำให้การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ไม่มีภาระต้นทุนทางการเงินจากการเข้าซื้อเพิ่มขึ้น

ฟาร์มหมู

การเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ จะเป็นการสร้างโอกาสให้ CTI ได้ขยายการประกอบธุรกิจเข้าสู่ตลาดสุกรของจีน ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโต เป็นการรวมการดำเนินธุรกิจในแนวดิ่ง (Vertical Integration) ซึ่งจะทำให้ CTI เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสุกรครบวงจร

เริ่มตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสุกร โรงชำแหละ และแปรรูปสุกร ทำให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการประสานประโยชน์ จากความเชี่ยวชาญของทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ และขยายธุรกิจออกไปได้มากขึ้น

หากการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้สำเร็จ จะทำให้ CTI มีกำไรจากการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น จากธุรกิจสุกรที่มีผลกำไรที่ดี มีต้นทุนและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น และจะเป็นประโยชน์ในระยะยาว ต่อการขยายธุรกิจในอนาคต

img5

เนื่องจากการควบรวมธุรกิจครั้งนี้เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน การอนุมัติการเข้าทำรายการจะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยซีพีเอฟได้กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2563 ขึ้นเพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นรายย่อยในวันที่ 27 ตุลาคมนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม